Hur kan vi göra om vi drabbas av nedskärningar?

Besparingar på förskolan och skolans olika delar får stora konsekvenser för arbetsmiljö och kvalitet. Här samlar vi råd och stöd.

Gymnasieskola - övrigt

Är det nedskärningar på gång hos dig och dina kollegor? Ni är långt ifrån ensamma. I vår undersökning "Döden för den svenska skolan" svarade 6 av 10 lärare att det har skett nedskärningar 2023, eller kommer att ske 2024. 

Säkra stöd och trygghet

Se till att vara medlem

För din egen trygghet, men också för dina kollegors. Det är tillsammans vi kan påverka våra förutsättningar!

Stressen och arbetsbelastningen ökar

Ibland motiveras nedskärningarna med att det finns för många förskolor och skolor, eller att antalet barn och elever blivit för få. Oftast är det på grund av att kommunen/arbetsgivaren prioriterar fel och drar ned för att budgeten ska gå ihop. 

Inom folkhögskolan slår de minskade statsbidragen hårt på möjligheterna att bedriva verksamhet i samma omfattning som tidigare. 

Oavsett vilket får nedskärningar och besparingar stora konsekvenser. Både för lärares stress och arbetsbelastning, och för möjligheterna att nå kunskapsmålen. 

Det finns stöd att få

Vi går igenom:

  • Vad gäller enligt avtal och lagar
  • Vad kan jag/vi göra på arbetsplatsen
  • Vad kan Sveriges Lärare göra

Så säger lagar och avtal

Arbetsbrist, turordningsregler, omplacering och omställning. Få koll på dina rättigheter och hur processen ser ut när arbetsgivaren bestämt sig för att organisera om och kanske säga upp personal. 

Arbetsbrist, omplacering och turordningsregler

Arbetsbrist betyder att arbetsgivaren har beslutat att dra ner på antalet anställda. Det här gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist och så fungerar turordningsreglerna.  

Omställning – möjlighet att vidareutbilda sig

I Sveriges Lärares olika kollektivavtal finns omställnings- och kompetensförmåner. Det ska vara möjligt att vidareutbilda sig eller byta bana mitt i arbetslivet. 

Det här kan ni göra på arbetsplatsen

Det är viktigt att agera så snart du och kollegorna hör rykten om att det är nedskärningar på gång. Prata med skyddsombudet och chefen. Beskriv konsekvenser och var som alltid noga med att anmäla tillbud.

Viktigt att anmäla tillbud

Om det händer något som skulle kunna leda till sjukdom eller olycksfall, ska du anmäla ett tillbud till arbetsgivaren. Det blir också synligt att det exempelvis saknas resurser på arbetsplatsen.

Prata med skyddsombudet!

Den som är skyddsombud har rättigheter utöver det vanliga och kan kräva åtgärder med stöd av lagen. Skyddsombudet är din och dina kollegors röst i arbetsmiljöarbetet.

Välj ett ombud om det inte finns

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är en viktig länk mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sveriges Lärare.

Aktuellt med riskbedömning?

En riskbedömning handlar om att förebygga ohälsa och olycka på jobbet. Detta genom att ta reda på vilka risker som finns och hur allvarliga de är, till exempel i samband med uppsägning av personal. 

Det här kan Sveriges Lärare göra

Kontakta Sveriges Lärares förening lokalt för fackligt stöd och frågor om den aktuella situationen. Både lokalt och nationellt trycker vi på för mer resurser. Vi släpper rapporter, syns i media, träffar politiker och ställer krav på förändring.

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening/riksförening och vem som är ombud.

Medlemsförmån

Högskola - porträtt

Vi företräder dig i konflikter

Om det blir en konflikt med arbetsgivaren du eller du och dina kollegor inte kan lösa på egen hand kan vi hjälpa till i förhandlingar med arbetsgivaren.

"Sverige kan inte spara sig till en framtid som stark kunskapsnation."
Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand Ordföranden i Sveriges Lärare, förord rapporten "Pengarna är slut"
Förbundsordförande

Påverka

Hämta fakta och argument i våra rapporter

”Barn i behov av särskilt stöd får inte det stödet de behöver.” Det är en av alla röster i rapporten "Döden för den svenska skolan" där vi undersökt vilka konsekvenser nedskärningar får och listar våra krav.

Manifestation med plakat utanför Stockholms stadshus maj 2023
Sveriges Lärare manifesterar mot nedskärningar över hela landet.

Medlemsförmån

Grundskola - övrigt

Experthjälp när du behöver det

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig till oss! 

Frågor & svar