Internationella organisationer vi är medlemmar i

Internationell solidaritet är en viktig del av vår identitet som fackligt professionsförbund. Vi är engagerade runt om i världen på olika nivåer. Vi är medlemmar i flera globala organisationer där vi samarbetar för lärare runt om i världen.

Vår globala lärarfackliga röst

Education International

Education International (EI) är den globala lärarrösten med ca 400 medlemsorganisationer i 178 länder.

Vår lärarfackliga röst i Europa

ETUCE

På europeisk nivå är vi en del av ETUCE (European Trade Union Committee for Education) som är de europeiska lärarfackens samarbetsorganisation.

Frågor & svar