Ljusmiljö

Vi påverkas av ljusets kvalitet. Många svenska skolor har föråldrad belysning som ger dålig arbetsmiljö och samtidigt slösar med energi.

Belysningen ska vara anpassad efter det arbete som ska utföras och den ska gå att anpassa efter varje individs behov. Ibland arbetar man sittande, ibland stående, ibland ensam, ibland i grupp. Det ställer krav på en genomtänkt belysning.

I Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om dagsljusets påverkan på hälsa och prestation understryks att inomhusarbete och minskad utomhusvistelse ökar ohälsan i arbetslivet och att elever som vistas i dagsljus under skoldagen har bättre hälsa än elever som inte gör det.

Data från Stressforskningsinstitutet visar att hela 50 procent av alla som arbetar inomhus upplever trötthet, energibrist och försämrat humör under höst och vinter. 

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön på skolan?

Vi går igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Frågor & svar