Nationellt råd för kulturskolan

Inom Sveriges Lärare finns det tre nationella råd. Ett av dem är för lärare i kulturskolan.

Rådet har till uppdrag att:

  • vara rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor inom rådets verksamhetsform
  • följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut
  • aktivt arbeta med frågor inom rådets verksamhetsområde utifrån medlemsgruppens fackliga och professionella intressen 

Ledamöter

  • Annie Lönngren, Lund
  • Daniel Skoglund, Göteborg
  • David Eriksson, Malmö
  • Marianne Eriksson, Luleå
  • Mats Gustafsson, Stockholm
  • Ulrica Granström, Falköping
  • Viktoria Jonsson, Varberg
Frågor & svar