Om du ska vara föräldraledig på heltid

Du kan vara helt föräldraledig med eller utan föräldrapenning. Här går vi igenom vad som gäller vid hel föräldraledighet för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Du har rätt att vara helt ledig från arbetet tills barnet är 18 månader, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Vid adoption börjar de 18 månaderna räknas från det att du får barnet i din vård. Efter de 18 månaderna behöver du ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan för att ha rätt att vara helt ledig.

Tänk på detta när du ska vara föräldraledig

Ansök i tid

Du behöver ansöka om föräldraledighet hos din arbetsgivare minst två månader i förväg. Om du är kommunalt anställd gäller istället tre månader i förväg.

Arbetsgivaren kan i regel inte neka dig ledigheten om du ansökt i tid. Kontakta Sveriges Lärare omgående om du blir nekad.

Skydda din SGI

När ditt barn fyllt ett år behöver du skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI), genom att ta ut föräldrapenning för de dagar/den tid du är föräldraledig. Exempelvis minst fem föräldrapenningdagar per vecka om du är helt ledig från arbetet. Stäm av med Försäkringskassan vad som gäller i ditt fall.

Föräldraledighet kan påverka semester- och ferieledighet

När du planerar din ledighet och hur du ska ta ut föräldrapenning, tänk på att du bara tjänar in full semester under de första fyra månaderna (120 kalenderdagar) av föräldraledigheten. En av dessa 120 dagar förbrukas oavsett om du är föräldraledig på heltid eller deltid. 

Om du är ensamstående gäller istället sex månader. Det kallas att ledigheten är semesterlönegrundande. Är du ledig längre än så kommer antalet betalda semesterdagar att minska eller, om du har ferieanställning, din ferielön att bli lägre. 

För dig som har ferietjänst och ska gå på föräldraledighet finns det ännu lite mer att tänka på. Läs mer här

Spara några dagar

Det kan vara klokt att spara föräldrapenningdagar till inskolningen på förskolan. 

Prata med din chef om hur er kontakt ska se ut under föräldraledigheten. Det kan vara klokt att stämma av läget åtminstone när ledigheten närmar sig sitt slut.

Du kan ha rätt till föräldratillägg, som kort sagt innebär att du får behålla en del av din lön under de första månadernas föräldraledighet. Reglerna för tillägget skiljer sig mellan olika kollektivavtal.

Du har rätt till årligt lönesamtal och utveckling- eller medarbetarsamtal. Du ska inte få sämre löneutveckling eller möjligheter på grund av din föräldraledighet. Kontakta Sveriges Lärare om du missgynnas.

Du har rätt att gå tillbaka till ditt arbete efter ledigheten. Det kan ha skett förändringar på arbetsplatsen medan du varit föräldraledig, men du ska inte få allt för förändrade arbetsuppgifter på grund av din frånvaro. Kontakta Sveriges Lärare vid problem.

Läs mer om förkortad arbetstid eller vård av barn.

Ansökan och antal perioder 

Du behöver ansöka om ledigheten minst två månader i förväg (tre om du är kommunalt anställd). Du har rätt till tre ledighetsperioder per kalenderår, men du och din arbetsgivare kan komma överens om fler perioder.

Exempel på hur föräldraledighetsperioder räknas

  1. Du ansöker om hel föräldraledighet ett helt kalenderår. Detta räknas som en period även om semester läggs ut under sommaren.
  2. Du ansöker om hel föräldraledighet 1 mars och 5 mars. Detta räknas som två perioder.
  3. Du ansöker om föräldraledighet på 20 procent under perioden 1 mars – 14 mars och att du avser ta ut denna delledighet koncentrerat till två dagar 1 mars och 5 mars. Detta räknas som en period.
  4. Du ansöker om föräldraledighet på 25 procent 1 januari – 30 juni. Det räknas som en period. Du kompletterar din ansökan med att ta ut hel föräldraledighet på sportlovet. Du är då uppe i två perioder. Det här blir dock totalt tre perioder eftersom din ledighet på sportlovet bryter den ursprungliga perioden och det räknas som en ny period när du arbetar deltid igen efter sportlovet.

Föräldralön

Grundskola - övrigt

Extra pengar via ditt avtal

När du är föräldraledig får du ersättning av Försäkringskassan. Men vad många inte vet är att kollektivavtalet även ger pengar från arbetsgivaren.

Medlemsförmån

Gymnasieskola - porträtt

Vi finns här för dig! 

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig! 

Frågor & svar