Ferieledighet med ferielön

Du som har ferietjänst har ferie istället för semester. Det innebär att du har jobbat in en längre ledighet och får ferielön istället för semesterlön. Reglerna kring ferielön varierar mellan våra olika kollektivavtal.  

När har du rätt till ferielön?  

Grundregeln är att om du arbetar ett helt läsår ska du också ha en hel årslön, dvs. tolv månadslöner. Därför behöver du bara bry dig om hur beräkningen går till om du av någon anledning inte arbetar ett helt läsår.  

Får jag ferielön på alla lov?  

Nej. Som kommunalt anställd är det endast sommarlovet som är ferie och då ska ferielön betalas ut. Om du har en privat eller statlig arbetsgivare, räknas vanligtvis både jullovet och sommarlovet som ferie.

Den del av året som inte är ferie innehåller arbetsdagar (oftast maximalt 194) och arbetsfria dagar/perioder. Då har du rätt till lön oavsett om du tjänat in ferielön eller inte.

Vem bestämmer datumen för ledigheten?

Skollagen säger att huvudmannen beslutar exakta datum för när skolans verksamhetsår börjar och slutar samt datum för elevernas lov. I kommunerna är detta ett politiskt beslut. Inom fristående är det styrelsen hos respektive huvudman som fattar beslutet. 

När arbetsdagarna förläggs är oftast ett beslut för rektor. Längden på ferierna kan variera. Kortare ferier innebär normalt fler arbetsfria dagar under arbetsåret.
 
I beslutet ligger även när olika personalkategorier i skolan har verksamhet. Det kan vara olika för lärare, elevassistenter, elevhälsan etc. Innan beslut ska arbetsgivaren förhandla med Sveriges Lärare.  

Vad gäller?

Grundskola - övrigt

Många svar finns i ditt avtal

I ditt kollektivavtal hittar du svar på vad som gäller för dig på din arbetsplats. Till exempel kring lön, föräldraledighet och arbetstid.

Frågor & svar