Åtta saker som ska stå i ditt anställningsavtal

Och tre tips innan du skriver på. Låt gärna oss på Sveriges Lärare granska avtalet också, så det blir rätt från början.

Det här ska finnas i ditt anställningsavtal

1. Grunduppgifter

Ditt och arbetsgivarens namn och adress, vilken dag du ska börja arbeta och på vilken arbetsplats.

2. Typ av tjänst

Det ska stå i avtalet om det är ferietjänst eller semestertjänst. Om du påbörjar en ferietjänst vid ett annat datum än vid läsårets början kanske du inte hinner tjäna in full ferielön. Under ferien har du till exempel inte rätt till ersättning från a-kassan, så försök lösa situationen med din arbetsgivare.

3. Anställningsform

Exempelvis tillsvidareanställning, särskild visstidsanställning, vikariat eller provanställning.

4. Befattning eller titel

Till exempel förskollärare eller lärare i vissa ämnen. 

5. Lönen

Den lön ni kommit överens om. Vilken dag lönen betalas ut. Om du omfattas av nästa löneöversyn, eller om din chef tagit höjd för det redan nu.

6. Arbetstiden

Sysselsättningsgrad, hel- eller deltid. Arbetstidsmåttet, det vill säga antal timmar per vecka eller år som heltid motsvarar. 

7. Vilket kollektivavtal du omfattas av

Kollektivavtalet styr det mesta av dina anställningsvillkor och innebär att du har rätt till tjänstepension, försäkringar, övertidsersättning etcetera.

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal behöver du på egen hand försöka förhandla till dig motsvarande förmåner i ditt anställningsavtal. 

8. Annat ni kommit överens om

Det kan röra kompetensutveckling, särskilt ansvar, eller att du får full ferielön första sommaren trots att du inte hunnit arbeta ett helt läsår.

Be om villkoren skriftligt

Anställningsavtalet kan vara muntligt, men det är ändå klokast att be om ett skriftligt. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att skriftligt informera dig om alla villkor som är av stor betydelse för anställningen.

Kan inte ändras av någon av er på egen hand

Avtalet är bindande och ingen av er kan ändra innehållet på egen hand. Om det finns kollektivavtal hos arbetsgivaren ingår kollektivavtalets villkor automatiskt i ditt anställningsavtal.

3 tips innan du skriver på

1. Få koll på grundförutsättningarna

Fundera över vad tjänsten innehåller. Klargör om det är det en ferie- eller semestertjänst som du ska anställas på. Få en överblick över ditt schema för att se om alla arbetsuppgifter ryms, och inte enbart undervisningen. 

2. Få koll på lönen

Det är viktigt att tänka långsiktigt angående din lön. Använd lönestatistiken och se löneläget med hjälp av Min Lön. Se till att du omfattas av nästkommande lönerevision. Om du inte kommer längre med dina löneanspråk så kanske det finns andra saker att fråga efter. Det kan vara alltifrån årskort i kollektivtrafiken till extra semesterdagar. 

3. Prata med oss

Prata gärna med Sveriges Lärare innan du skriver på ditt anställningsavtal så att det blir bra från början. Kontakta oss för att få hjälp.

Använd ditt medlemskap

Förskola - detaljbild

Utforska dina medlemsförmåner

Som medlem har du tillgång till riktigt bra medlemsförmåner som lönecoachning, försäkringar, inspiration, rabatter och förhandlingshjälp. 

Första jobbet

Högskola - porträtt

Är du ny lärare?

Då har du bland annat rätt till att få en introduktionsperiod för att komma in i yrket på ett bra sätt. Läs mer om det och annat som är bra att ha koll på när du söker första jobbet.

Frågor & svar