För dig som är skyddsombud

Här har vi samlat allt stöd för dig som är skyddsombud och mer information för dig som av intresserad av uppdraget.

Det ska finnas ett skyddsombud som väljs av kollegorna på alla arbetsplatser med minst fem anställda. Finns det inget hos dig? Fundera på om du kan tänka dig att ta på dig uppdraget.

Uppdraget

Grundskola - porträtt

Din viktiga roll som skyddsombud

Du som är skyddsombud har rättigheter utöver det vanliga och kan kräva åtgärder med stöd av lagen. 

Var med och påverka

Grundskola - porträtt

Nyfiken på att bli ombud?

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är länken mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sverige Lärare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Gymnasieskola - porträtt

Lagkrav: Alla ska jobba med arbetsmiljön

Lagen kräver att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser och som innefattar hela organisationen. Arbetsgivaren ska förebygga olycka och ohälsa!

"Som ombud är jag inte en röst för mig utan för samtliga medlemmar på arbetsplatsen."
Olle Linton Gymnasielärare och ombud, Östra Real, Stockholm.
Olle Linton

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön på skolan?

Vi går igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Frågor & svar