Inkomst under sjukskrivning

Om du blir sjuk ger kollektivavtalet viktiga tusenlappar varje månad och täcker stora delar av inkomstbortfallet. Nivåerna och villkoren varierar mellan olika kollektivavtal, men det finns några generella drag som gör det lättare för dig att navigera i ersättningsdjungeln.

Första dagen som du är sjuk påbörjas din så kallade sjukperiod. Varje kalenderdag räknas i sjukperioden, alltså även helger och röda dagar. Sjukdag 1-14 är exempelvis de två första veckorna av din sjukfrånvaro.

Sjukdag 1-14

Du får behålla 80 procent av din lön, minus ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en veckas sjuklön. Sjuklön regleras i Sjuklönelagen och gäller oavsett om det finns kollektivavtal eller inte. Exakt hur karensavdraget beräknas varierar dock mellan olika kollektivavtal.  

Sjukdag 15-90

Från dag 15 kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningen ger cirka 80 procent av din lön, upp till 10 prisbasbelopp vilket motsvarar 47 750 kr/månad år 2024. Kollektivavtalet ser till att du även får behålla cirka 10 procent av din lön, så att du totalt sett har ungefär 90 procent av din vanliga inkomst.  

Lön över 47 750 kr?

Sjukpenningen beräknas på högst 10 prisbasbelopp. För den del av lönen som överstiger den nivån får du alltså ingen sjukpenning från Försäkringskassan. Istället gör kollektivavtalet att du får behålla cirka 90 procent av den lönedelen. Tanken är att du mellan dag 15 och 90 ska ha samma kompensationsgrad oavsett lönenivå.  

Sjukdag 91 och framåt

Du kan fortsatt få sjukpenning från Försäkringskassan. Kollektivavtalet fortsätter då att ge viktiga tusenlappar varje månad. De 10 procenten som du hittills fått från arbetsgivaren, får du istället från en kollektivavtalad försäkring. Du behöver själv ansöka om utbetalning från försäkringen. Vilket försäkringsbolag som har försäkringen varierar mellan olika kollektivavtal. 

Kollektivavtalet gör att du även fortsatt kan få extra ersättning för den del av lön som överstiger 10 prisbasbelopp. Nivån på varierar mellan olika kollektivavtal, men brukar vara mellan 65 och 80 procent.

Vem betalar ut den extra ersättningen?

Det varierar mellan olika kollektivavtal vad som betalas ut av arbetsgivaren och vad som kommer från en försäkring. Även vilket försäkringsbolag som gäller varierar. Se vad som gäller i just ditt kollektivavtal. 

Du kan få ytterligare ersättning om du har tecknat en egen sjukförsäkring, exempelvis genom Lärarförsäkringar. Du måste då själv ansöka direkt hos Lärarförsäkringar.  

Efter ett års sjukskrivning

Efter ett års sjukskrivning brukar de 10 procenten sluta att utbetalas. Ersättningen för den del av lönen som överstiger 10 prisbasbelopp fortsätter dock vanligtvis. Även ersättning från en privat sjukförsäkring kan fortsätta att utbetalas.  

Guide

Högskola - övrigt

Många svar finns i ditt avtal

Dina rättigheter och skyldigheter på jobbet – om arbetstid, arbetsmiljö med mera – regleras genom olika avtal och lagar. Kollektivavtalet styr det mesta i din anställning och ger bättre villkor än om bara lagen gäller. 

Trygghet

Grundskola - övrigt

Lärarförsäkringar

Som medlem i Sveriges Lärare har du tillgång till förmånliga försäkringar via Lärarförsäkringar. Har du försäkringar hos dem så samfaktureras de via oss på din ordinarie faktura.

Telefon till Lärarförsäkringars kundtjänst

0771-21 09 09

Lärarförsäkringar

Frågor & svar