Tid till planering och utveckling

Förskollärare behöver ha tillräcklig tid för planering, för- och efterarbete samt utveckling av undervisningen. Sveriges Lärare arbetar för din rätt att få tid för detta.

Förskola - porträtt

Som förskollärare ansvarar du för det pedagogiska innehållet i undervisningen och balans mellan krav, resurser och förutsättningar är viktiga.

Du behöver inplanerad tid i schemat för planering, för- och efterarbete och utveckling av undervisningen. Det vill säga: tiden du inte befinner dig i barngruppen.

Tillsammans på arbetsplatsen

Prata med din chef om du inte har fått ut din tid. För även samtal tillsammans med hen och även med ditt ombud. Men också med dina kollegor om hur ni alla får rätt förutsättningar när verksamheten planeras och bemannas.

För att få igång samtalet och få fler argument i diskussionen med chefen behöver du ha koll på vad som gäller. Men också ha koll på hur ditt schema ser ut.

Här kan du använda vårt verktyg Schemakollen! 

Du har stöd i lagstiftning, läroplan och kollektivavtal

Svensk lag säger inget specifikt om förskollärares rätt till planeringstid. Det finns dock tydligt lagstöd för att förskollärare ska ha rätt förutsättningar att utföra sitt arbete under sin arbetstid. Men också att arbetsgivaren är ansvarig för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning.

Den planering, för- och efterarbete och utveckling av undervisningen som behövs för det professionella uppdrag förskolläraren förväntas utföra ska alltså hinnas med under arbetstid.

Vill du läsa mer kring vad som gäller angående din arbetsmiljö och arbetstid? 

Skollagen

Den säger att du som legitimerad förskollärare har ansvar för den undervisning som du bedriver. Samtidigt har huvudmannen ansvar för att du har rätt förutsättningar att ansvara för och bedriva undervisningen.

Här kan du läsa Skollagen.

Läroplanen

Den beskriver vilket uppdrag du har både i relation till de barn du undervisar. Men också i relation till ansvaret för den utbildning som arbetslaget genomför gemensamt.

Här hittar du Läroplanen

Kollektivavtalen

Avtalen, som Sveriges Lärare tecknar, betonar ofta att kvalitet i verksamheten förutsätter att du får den tid för den planering, för- och efterarbete och utveckling av undervisningen som ditt uppdrag kräver.

Läs gärna med i det kollektivavtal som gäller hos just din arbetsgivare. Här kan du ta reda på vilket kollektivavtal du har. 

Vad menar vi med tid för planering och utveckling?

Tid för planering, för- och efterarbete och utveckling av undervisningen kallar vi den tid för arbete som ger kvalitet i undervisningen. Kvalitet på både kort och lång sikt. Tiden kan bland annat innehålla:

  • Uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisningen genom planering.
  • För-/efterarbete.
  • Dokumentation.
  • Reflektion och analys.
  • Kompetensutveckling genom att läsa forskning, delta i fortbildning och kollegialt lärande.

Med tid för planering, för- och efterarbete och utveckling av undervisningen tar vi ett helhetsgrepp kring den tid som förskollärare behöver för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

Där ingår självfallet tid för planering och möjlighet att utvärdera och utveckla undervisningen och verksamheten. Men också att ge tid för att läsa in ny forskning och ta till sig nya arbetsmetoder. Vi syftar även på för- och efterarbetstid och lärande enskilt och inom arbetsgruppen.

Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från kärnuppdraget kan också vara en viktig del av planeringstiden. Det innebär att personal i förskolan gemensamt, strukturerat och kontinuerligt arbetar med att analysera sin verksamhet.

Detta genom att sätta upp målsättningar, planera, genomföra och utvärdera utvecklingsarbetet.

Inspiration: så gjorde vi

Se hur man gjort på Karlbergs förskola.

Medlemsförmån

Gymnasieskola - porträtt

Vi finns här för dig!

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig! 

Frågor & svar