Mammaledighet

Mammaledighet heter rätten att som gravid vara ledig strax innan och i samband med förlossningen.

Du som är gravid har rätt till hel ledighet under minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen. Du har rätt till ledigheten oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte, enligt § 4 i föräldraledighetslagen. 

Du kan ta ut föräldrapenning tidigast 60 dagar före beräknad förlossning. 

Din arbetsgivare är skyldig att riskbedöma din arbetsmiljö och göra anpassningar när du är gravid. 

"10-dagarna"

Den som blivit förälder utan att vara gravid kan vara få tillfällig föräldrapenning i upp till 10 dagar. Läs mer och ansök hos Försäkringskassan

Föräldralön

Grundskola - övrigt

Extra pengar via ditt avtal

När du är föräldraledig får du ersättning av Försäkringskassan. Men vad många inte vet är att kollektivavtalet även ger pengar från arbetsgivaren.

Föräldraledig på heltid

Förskola - övrigt

Dags för en längre ledighet?

Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter din föräldraledighet.

Frågor & svar