Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Stipendium för fackliga studiebesök utomlands

Vill du bredda och fördjupa ditt internationella perspektiv? Då ska du söka Sveriges Lärares stipendium för fackliga studiebesök utomlands. Stipendiet delas ut två gånger per år.

För vem och till vad?

Stipendiet kan sökas av alla medlemmar i Sveriges Lärare. Tema och plats för de fackliga studiebesöken varierar stort. Under de senaste åren har medlemmar bland annat studerat följande:

  • Kvinnors och flickors situation i en delstat i Indien och deras möjligheter som elever, som lärare och inom facket.
  • Hur facken i Chile gör sina egna lärarfortbildningar.
  • Villkoren för fackligt arbete i Tyskland, Norge och Färöarna.

En del väljer att åka ensamma, andra i små grupper och en del med hela lokalavdelningens styrelse. Det är studiernas syfte som ska vägleda valet av tema, plats och antalet personer som åker tillsammans.

Så gör du för att söka

För att kunna söka stipendiet behöver du en inbjudan eller en kontaktperson i en lärarorganisation i landet. Denna organisation ska vara ansluten till Education International.

Ansökan måste vara beviljad före avresan. Stipendiet från Sveriges Lärare kan inte täcka hela kostnaden, så du måste själv göra en egen ekonomisk insats.

Sveriges Lärare ser gärna att flera personer söker stipendium tillsammans, till exempel medlemmar från en och samma förening. Gruppen kan också bestå av medlemmar från föreningar i näraliggande kommuner eller regioner. Gruppen bör dock inte vara för stor, med tanke på att medlen är begränsade.

Om flera personer söker tillsammans måste ändå var och en fylla i en ansökan, eftersom stipendierna är individuella. Det kan också vara bra att ta kontakt och informera sin förening om ansökan, eftersom föreningen efter sista ansökningsdatum ombes ta ställning till att tillstyrka ansökan.

Eftersom antalet ansökningar har varit högt under senare år, så har inte pengarna räckt till alla ansökningar som uppfyller kraven. Därför behöver en prioritering ofta göras. Ansökningar från medlemmar som inte fått stipendium tidigare kommer att prioriteras framför dem som tidigare beviljats stipendium. 

Vad behöver ansökan innehålla?

Till ansökan ska du bifoga ett program, som ska belysa på vilket sätt du/ni kommer att studera fackligt arbete med professionsfrågor eller annan facklig verksamhet.

Du ska också bifoga en budget som visar beräknade kostnader för resa och uppehälle (inkomstbortfall ersätts inte och kan inte heller budgeteras som egeninsats). Egeninsatsens storlek ska framgå av budgeten.

Ansökan ska innehålla:

Personuppgifter
Personnummer:
Efternamn:
Förnamn:
Utdelningsadress:
Postnr:
Ort:
Telefon hem:
Telefon mobil:
Telefon arbete:
E-postadress:
Lokalförening/riksförening:
Utbildning:
Anställd som:

Erfarenheter
Innehaft/har följande fackliga uppdrag:
Tidigare internationell erfarenhet:

Om resan
Andra stipendier:
Stipendium söks för resa till:
Lokal facklig kontakt i besökslandet:
Tidpunkt för resan:
Sökt belopp:
Syfte med resan:
För att nå syftet ska jag genomföra följande:
Förberedelser:
Program för resan:
Planerad uppföljning i lokalförening/riksförening
Budget:
Övriga upplysningar:
Jag ska efter genomförd resa skicka en skriftlig rapport till Sveriges Lärare:
Jag söker tillsammans med:

När kan man söka?

Ansökningsperioden börjar 24 februari 2023. Skicka din ansökan senast den 17 april 2023 till joakim.olsson@sverigeslarare.se

Under 2023 planeras det för ett ytterligare ansökningstillfälle, preliminärt sista datum den 15 oktober 2023.

Med tanke på att vaccinationerna framskrider med väldigt olika takt på olika håll i världen, är det viktigt att i ansökan även presentera pandemisituationen i det land som ansökan handlar om.

Beslut om beviljade stipendier

Beslut om beviljande av stipendier fattas av Sveriges Lärares ledningsgrupp och meddelas i mitten av maj 2023.

Mer information

Om du har frågor om stipendiet är du välkommen att kontakta Joakim Olsson, 070-341 7706 eller joakim.olsson@sverigeslarare.se.

Engagera dig

Ditt engagemang i internationella frågor är oerhört viktigt. I Sveriges Lärare kan vi hjälpa dig att utveckla det.

Vårt internationella arbete

Tillsammans kan vi göra skillnad. Sveriges Lärare samarbetar med lärarorganisationer i andra länder för att stärka lärarprofessionen och de fackliga rättigheterna. Vi arbetar lokalt, nationellt och globalt.

Vill du utvecklas?

Lärare och elever i skolmiljö. School kids in class using a digital tablet.

Sök något av våra stipendier

Som medlem har du chansen att utvecklas genom att söka flera stipendier och priser för lärare. Du kan också nominera en kollega som du vill uppmärksamma.

Om medlemskapet

Bild vald till affisch om programförklaring. Flera glada personer i olika åldrar och kön som står i ring och tittar ned. People of different ages and nationalities having fun together

Om medlemskapet

Du är en del av något större

Som medlem är du en del av ett större sammanhang – på arbetsplatsen, i Sverige och i världen. Vår fackliga idé är att förbättra lärares och yrkes- och studieledares villkor och förutsättningar oavsett var de befinner sig.

Frågor & svar