Kan arbetsgivaren avbryta eller dra tillbaka beviljad semester?

Det krävs starka skäl för att arbetsgivaren ska kunna ändra en beviljad semester. Du kan dessutom ha rätt till ekonomisk kompensation om du exempelvis tvingas avbryta en semesterresa.

Denna information gäller dig som har semestertjänst. 

Huvudregeln är att arbetsgivaren inte ensidigt kan dra tillbaka en beviljad semester. Om du redan gått på semester, krävs ”vägande skäl” för att arbetsgivaren ska kunna avbryta din semester. Ett exempel på vägande skäl kan vara om det inträffar något oförutsett som äventyrar verksamheten. Det räcker sällan med att en enstaka kollega blivit sjuk eller annat som arbetsgivaren borde ha planerat för.  

Om du är tveksam till om arbetsgivarens skäl räcker ska du inte vägra arbete, utan be om en skriftlig beordran och omedelbart kontakta Sveriges Lärares fackliga rådgivning.  

Kompensation

Om din arbetsgivare begär att du avbryter din semester har du vanligtvis rätt till ersättning för de kostnader som uppstår, exempelvis för inställd resa. Ta upp detta direkt när arbetsgivaren kontaktar dig. 

Du kan också ta upp frågan om kompensation för avbrytandet i sig. De semesterdagar du inte fick ut ska du naturligtvis få ut vid annat tillfälle, men många arbetsgivare går med på att ge några ytterligare dagar för besväret och eventuellt avbrott i sammanhängande ledighet. Även detta bör du ta upp direkt när arbetsgivaren kontaktar dig.  

Din arbetsgivare kanske inte beordrar dig att avbryta eller lägga om semestern, utan endast frågar om du kan tänka dig. Om du kan tänka dig att gå arbetsgivaren till mötes är det helt upp till er att komma överens om det och vad du eventuellt ska få i utbyte.  

Kommunalt anställd

Jobbar du hos kommun, region eller Sobona-arbetsgivare och din semester avbryts på begäran av din arbetsgivare, ska du kompenseras med en extra semesterdag för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemester eller annan kompensation som du och din chef kan komma överens om. 

De semesterdagar som drogs in ska du få tillbaka vid annat tillfälle, plus de extra dagarna. Du kan kompenseras med högst fem extra semesterdagar.  

Även i kommunal verksamhet kan du och arbetsgivaren komma överens om vad du ska få i utbyte om du frivilligt går med på att bryta semestern.  

Råd och stöd

Gymnasieskola - porträtt

Om du har oturen att bli sjuk

Du behöver verkligen din återhämtning under lov och semester, och så kanske du har oturen att bli sjuk. Vilken ersättning får du då? Ska du sjukskriva dig?

Medlemsförmån

Högskola - porträtt

Experthjälp när du behöver det

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig till oss! 

Frågor & svar