Gästmedlemskap

Jobbar du i ett annat nordiskt land kan du bli gästmedlem i det landets lärarfack. Samma sak gäller för kollegor som jobbar i Sverige – de kan bli gästmedlem i Sveriges Lärare.

Gymnasieskola - gruppbild

Medlemskapet regleras genom ett avtal med Nordiska lärarorganisationernas samråd (NLS), där Sveriges Lärare är medlem.

Avtalet innebär att du, under en begränsad period om högst ett år, kan vara gästmedlem i ett annat nordiskt lands lärarfack. Samma sak gäller för kollegor i annat nordiskt land, de kan bli gästmedlem i Sveriges Lärare.

Medlemskap kan ingås om dina arbetsuppgifter som förutsätter lärarutbildning eller som det förbund i vilket du vill bli gästmedlem i godkänner ditt medlemskap.

Som gästmedlem får du information, råd och förhandlingsstöd från lokalföreningen eller förbundet samt tillgång till medlemserbjudanden och medlemstidningar.

Du har däremot inte har rätt till konfliktersättning eller rättshjälp om inte överenskommelse med moderförbundet föreligger. Du har inte heller rätt till ekonomisk hjälp för extern juridisk rådgivning.

Kontakt

Vill du ha information om vilket lärarfack du ska vända dig till och få en kontaktperson i det nordiska förbund du vill vara gästmedlem i, skicka ett mejl till internationella@sverigeslarare.se.

Frågor & svar