Ditt lönesamtal – ett tillfälle att höja lönen

Ditt lönesamtal, den årliga löneöversynen, är ett av flera tillfällen att höja lönen. Då ska du och din chef prata om hur ditt uppdrag och din arbetsinsats speglas i lönenivån.

Jessica Asserhorn, lönecoach och facklig rådgivare, ger sina tips på hur du kan förbereda lönesamtalet och hur du kan höja din lön.

Sveriges Lärare arbete med att höja din och alla lärares löner är långsiktigt och pågår året runt. Vi behöver alla hjälpas åt, tillsammans och var och en. I lönesamtalet hjälper du till genom att förbereda dig och att se till att ni pratar om din lön både på kort och lång sikt.

Svar på vanliga frågor om lönesamtalet

Lönesamtalet du har med din chef är en viktig del av den årliga löneöversynen, som ofta även innehåller förhandlingar med det lokala facket. Hur löneöversynen ska fungera styrs i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

Lönesamtalet är nödvändigt för att lönesättningen ska fungera. Det handlar mer om att förstå och förklara din lön utifrån ditt arbete än om att du ska förhandla och sälja in dig själv.

Din chef behöver kunna förklara hur värderingen av din arbetsinsats speglas i din lön. Du ska få tillfälle att komplettera chefens bild utifrån din egen syn på ditt arbete och din lön, och därmed påverka din lön. 

Samtalet ska vara väl förberett och ge utrymme för dialog. 

I lönesamtalet med din chef ligger fokus på dina uppdrag, arbetsresultat och bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Din chef behöver kunna förklara din lönenivå jämfört med andras på skolan och skolans löneläge jämfört med den närmsta omvärlden. 

Du ska få tillfälle att ställa frågor om det, komplettera chefens bild och berätta hur du själv ser på ditt arbete och din lön. Chefen bör även kunna förklara vad som krävs för att få den lön som du siktar på att uppnå. 

Oftast har ni ett lönesamtal om året. När på året det äger rum beror på vilket avtal du har. På Mina sidor kan du logga in och se vilket kollektivavtal du har, om du inte redan vet det. 

Hör med ditt ombud om du undrar mer om tidplanen, vilka lönekriterier som gäller och så vidare!

Förberedelser är A och O! När du har samtalet är det lika viktigt att prata som att lyssna. Alla samtal om ditt och ert arbete behöver hänga ihop, för att få en bra arbetsmiljö och en begriplig lönestruktur. Ditt lönesamtal är alltså viktigt för dig, din arbetsgivare och dina arbetskamrater. 

Vi ger våra bästa tips - före, under och efter lönesamtalet.

Till alla tips för lönesamtalet

Med ”lönesamtal” menar vi samtal där chef och medarbetare pratar om hur uppdrag, ansvar och arbetsinsatser speglas i lönenivån och om nivån behöver justeras. Därefter lämnas ofta förslaget till nya löner till Sveriges Lärares förening eller ombud för förhandling mellan parterna.

När arbetsgivaren under samtalet ska ge ett konkret förslag på ny lön och den nya lönen ska diskuteras i dialog, kallas det ”lönesättande samtal”. Då är också målsättningen att man i samtalet ska komma överens om en ny lön.

I båda fallen är det i praktiken arbetsgivaren som i slutändan avgör hur stora löneökningarna blir. Samtal och förhandling handlar främst om att få arbetsgivaren att ta kloka beslut.

Med lönesamtal menas det samtal som chef och medarbetare har i samband med den årliga löneöversynen. Lönesamtalet utgår ofta från lönekriterier som tagits fram på arbetsplatsen och fokus ligger på att bedöma din arbetsinsats under det senaste året. 

Begreppet löneförhandling brukar användas vid en nyanställning, det vill säga när chef och medarbetare ska komma överens om villkoren innan de skriver under anställningsavtalet. 

Förberedelser är A och O

Förberedelse är A och O för den som vill få ut det mesta ur sitt lönesamtal. Kolla i det kollektivavtal som gäller dig, för att se vad fack och arbetsgivare kommit överens om när det gäller lönesättning på din arbetsplats.

Fördjupning

Gymnasieskola - övrigt

Så kan du maxa lönesamtalet

Dags för årets lönesamtal? Skaffa dig en plan på kort och lång sikt. Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter. 

Så funkar det

Högskola - övrigt

Individuell lön, vad betyder det?

I de kollektivavtal vi tecknar gäller individuell lönesättning. Din lön ska främst baseras på kraven i din befattning, dina kvalifikationer och ditt sätt att utföra arbetet.

Medlemsförmån

Grundskola - övrigt

Personlig lönecoachning

Vill du ha stöd inför ditt lönesamtal? Ska du byta jobb och funderar på vad du bör tänka på? Som medlem kan du ta en personlig lönecoachning.

Lönestatistik

Grundskola - övrigt

Se hur du ligger till

Har jag rätt lön? Vad kan jag tjäna om jag börjar jobba i en annan kommun? Jämför i vårt verktyg Min lön där vi samlat marknadens bästa lönestatistik.

Frågor & svar