Våra föreningar

Sveriges Lärare finns över hela landet. Som medlem tillhör du en av våra föreningar, beroende på inom vilket verksamhetsområde du arbetar.

Vår lokala organisation är uppdelad efter den sektor du arbetar i. 

Vad gör föreningen?

En av föreningens viktigaste uppgifter är att lyssna in, stötta och fånga engagemanget hos er medlemmar. Detta för att ni tillsammans ska kunna göra skillnad i för er viktiga frågor.

En annan viktig uppgift är att förhandla och samverka med arbetsgivaren samt att sluta lokala kollektivavtal. Styrelsen följer även utvecklingen på arbetsplatserna, förhandlar om löner och stöttar arbetsplats- och skyddsombud. Lokalt bedrivs även visst opinionsarbete.

Ombud på arbetsplatsen

Det viktigaste fackliga arbetet sker ute på arbetsplatsen, nära dig som är medlem, av våra arbetsplats och skyddsombud. De har mandat att företräda förbundet i förhandlingar med arbetsgivare och representera dig i inflytandefrågor vid lokal samverkan på den egna arbetsplatsen samt när det gäller arbetsmiljö- och skyddsfrågor.

Vilken förening tillhör jag som studerar?

Du tillhör studerandeföreningen på din studieort eller lärosäte.

Sveriges Lärare lokalt

Förskola - gruppbild

Hitta din förening

Sveriges Lärare finns över hela landet. Som medlem tillhör du en av våra föreningar, beroende på inom vilket verksamhetsområde du arbetar. Vill du komma i kontakt med din förening loggar du in på Mina sidor.

Var med och påverka

Grundskola - porträtt

Nyfiken på att bli ombud?

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är länken mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sverige Lärare.

Checklistor och stöd

Grundskola - porträtt

Din viktiga roll som skyddsombud

Du som är skyddsombud har rättigheter utöver det vanliga och kan kräva åtgärder med stöd av lagen. Läs mer om skyddsrond, riskbedömning och hur du kan eskalera en fråga.

Frågor & svar