Stress och arbetsbelastning

Ingen ska behöva bli sjuk av stress. Få koll på viktiga tecken på stress, lagar och regler – och inte minst, vad som skapar en frisk arbetsplats.

Högskola - övrigt

Problemen med stressrelaterade sjukskrivningar har ökat inom alla lärargrupper de senaste decennierna och ställer nya krav på arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar ständigt för att lärare ska ha en bra arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning. 

Att lärares arbetsbelastning ska minska är en av de frågor som vi har i fokus både när vi förhandlar kollektivavtal och när vi påverkar politiker. Några exempel på det är våra krav om

  • reglerad undervisningstid och planeringstid
  • minskad dokumentationsbörda
  • stöd från relevanta yrkesgrupper
  • en tillgänglig och välfungerande elevhälsa som jobbar främjande och förebyggande 
  • en välfungerande studie- och yrkesvägledning.

Tips och råd

Förskola - övrigt

Är du för stressad?

Om du upplever att det är många saker du inte hinner, om du känner dåligt samvete eller har svårt att få raster och pauser behöver din arbetssituation förändras. 

Forskning

Förskola - övrigt

Då är du på en bra arbetsplats

Är din arbetsplats transparent och rättvis? Finns möjligheter att utvecklas? Läs om vad som kännetecknar en arbetsplats med bra arbetsmiljö och låga sjuktal.

Checklista

Grundskola - porträtt

Signalerna att ha koll på

Alltför många lärare blir sjukskrivna på grund av stress. Se varningssignalerna i tid med hjälp av vår checklista.

Vad innehåller OSA?

Förskola - övrigt

Få koll på lagen

Lär dig mer om vad som står i föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), och hur det ska fungera på din arbetsplats. 

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön på skolan?

Vi går igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Lärarpodden

Hbtqi-inkluderande arbetsmiljö - då trivs fler på jobbet

I en hbtqi-inkluderande arbetsmiljö trivs och presterar medarbetarna bättre och fler väljer att stanna. Teresa Tot, hållbarhetsansvarig på Sveriges Lärare och André Juhlin, ordförande och huvudskyddsombud i Västerås pratar om hur man kan främja ett hbtqi-inkluderande klimat på arbetsplatser. Programledare: Mia Bohlin. 

Frågor & svar