Lärare och sjuk under lov eller semester?

Vilken ersättning får du om du blir sjuk när du är ledig? Ska du sjukskriva dig? Sveriges Lärare reder ut!

Kvinna som sjuk och ligger i en soffa

Det här gäller för semestertjänst

Du har rätt att avbryta semestern om du blir sjuk, så att du istället kan ta ut semesterdagarna när du är frisk. Du måste omedelbart meddela arbetsgivaren om att du blivit sjuk och att du bryter semestern för att kunna ta ut ledigheten vid ett senare tillfälle.

Det här gäller för ferietjänst

Vilken ersättning du får, eller om du ens behöver sjukanmäla dig, beror på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Välj det avtalsområde nedan som du arbetar inom:

Var är du anställd?

Det är bara under sommarledigheten som du får den ferielön du tjänat in under läsåret. Alla övriga lov är så kallade arbetsfria dagar där du har lön som vanligt. Du får inte tillbaka den lediga tiden i form av ekonomisk ersättning eller annan ledighet, om du blir sjuk under loven.

Om du blir sjuk under de lov där du har vanlig lön, behöver du bara sjukskriva dig om du fortsätter att vara sjuk när lovet är över.  

Om du har en pågående sjukskrivning bör du inte avbryta den för att få lön under lovet, eftersom det i praktiken innebär att du friskskriver dig. Det är inte säkert att Försäkringskassan är villig att efter lovet att betala ut sjukpenning igen. Detta är särskilt viktigt om det handlar om en arbetsskada. Då är dokumentation i form av vårdkontakt och sjukskrivning mycket viktigt. 

Sjuk under sommarledigheten

De första 45 kalenderdagarna av ferien ses som semesterperiod. Du får då ferielön plus sjuklön från arbetsgivaren (minus karensavdrag).

Resten av ledigheten, alltså efter de 45 kalenderdagarna, ses som ferieperiod. Då får du ut den ferielön du tjänat in under läsåret. Arbetsgivaren betalar inte ut sjuklön samtidigt. Om du fått sjukpenning kan Försäkringskassan dock fortsätta att betala ut den samtidigt som du får ferielön.

Under både sommar- och julledigheten får du den ferielön du tjänat in under läsåret. Sport-, påsk- och höstlov är så kallade arbetsfria dagar där du har lön som vanligt. Du får inte tillbaka den lediga tiden i form av ekonomisk ersättning eller annan ledighet, om du blir sjuk under loven.
 
Om du blir sjuk under de lov där du har vanlig lön, behöver du bara sjukskriva dig om du fortsätter att vara sjuk när lovet är över.  

Om du har en pågående sjukskrivning bör du inte avbryta den för att få lön under lovet, eftersom det i praktiken innebär att du friskskriver dig. Det är inte säkert att Försäkringskassan är villig att efter lovet att betala ut sjukpenning igen. Detta är särskilt viktigt om det handlar om en arbetsskada. Då är dokumentation i form av vårdkontakt och sjukskrivning mycket viktigt. 

Sjuk under sommarledigheten

I Almega-avtalet ses de första 35 kalenderdagarna av ferien som semesterperiod. I Fremia och Arbetsgivaralliansens avtal är det de första 36 kalenderdagarna. Om du sjukanmäler dig under denna tid får du ferielön plus sjuklön från arbetsgivaren. Sjuklönen är 80 procent av ferielönen (minus karensavdrag).

När du sjukanmäler dig är det viktigt att du tydligt skriver att du på grund av sjukdom inte tar ut din semesterledighet, utan vill kunna ta ut ledigheten senare. Du kan då få motsvarande dagar som obetald ledighet under terminen. Semesterdagstillägg utbetalas också, men efter sommaren. Semesterdagstillägget är 0,8 procent av månadslönen.

Resten av ledigheten, alltså efter de 35 eller 36 kalenderdagarna, ses som ferieperiod. Då får du ut ferielön som du tjänat in under läsåret. Arbetsgivaren betalar inte ut någon sjuklön samtidigt. Om du däremot får sjukpenning behåller du ferielönen.

Sjuk under julledigheten

Under julledigheten får du endast ferielön, oavsett om du är frisk eller sjuk. Om du blir sjuk före julferien får du först ett karensavdrag. Sedan får du sjuklön från arbetsgivaren, som motsvarar cirka 80 procent av din lön, fram tills julferien inleds. Därefter får du endast ferielön. Har du sjukpenning från Försäkringskassan kan du dock få den och ferielön utbetald samtidigt under julferien.

Frågor & svar