Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Graviditet

Under graviditet uppkommer det en hel del frågor kopplade till jobbet som lärare. Kan jag få anpassade arbetsuppgifter för att inte riskera att bli sjuk i Covid-19? Ledighet för att gå på kontroller? Vi går igenom vad som gäller.

Som medlem är du alltid välkommen att höra av dig till Sveriges Lärare om du har fler funderingar.

Besök på barnmorskemottagning och mödravårdscentral

Lagstiftningen ger ingen rätt till betald ledighet för att besöka mödravårdscentralen, MVC, men i många kollektivavtal finns regler för det. Se hur det ser ut i ditt kollektivavtal. 

Anpassning av arbetsuppgifter

Din arbetsgivare är skyldig att göra en individuell riskbedömning om det finns några kända eller misstänka risker på arbetsplatsen. Om dina ordinarie arbetsuppgifter är fysiskt påfrestande eller innebär risker för dig eller barnet har du rätt att få dina arbetsuppgifter anpassade eller utbytta. 

Din arbetsgivare ska i första hand göra förändringar i arbetsmiljön så att riskerna undanröjs och du kan arbeta kvar. Går inte det ska du erbjudas omplacering till riskfria arbetsuppgifter. Detta ska göras i samråd med dig. 

Graviditetspenning

Först om varken anpassning eller omplacering går att göra, kan du få graviditetspenning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren måste då ha stängt av dig från arbetet, eller förbjudit dig att arbeta som det formellt kallas. Förbud mot arbete kan göras även på deltid.

Ofta går situationen att lösa utan avstängning. Ta hjälp av företagshälsovård och skyddsombud för att undvika såväl risker som avstängning. Kontakta Sveriges Lärare omedelbart om du mot din vilja blir förbjuden att arbeta. 

Riskbedömning innan förbud

Det får inte förekomma att arbetsgivare per automatik förbjuder gravida medarbetare att arbeta. Arbetsgivaren måste alltid göra individuella riskbedömningar när det när framkommer att en medarbetare är gravid, inte minst om risken handlar om exponering för covid-smitta. 

Gravida som får covid-19 efter graviditetsvecka 20 har enligt Socialstyrelsen en förhöjd risk att föda för tidigt. Det krävs individuella anpassningar av arbetsmiljön för dig som är gravid.

Dessa steg måste arbetsgivaren följa

Sjukskrivning

Om du blir sjuk under graviditeten kan du bli sjukskriven. Försäkringskassan gör en individuell bedömning om du kan få sjukpenning eller inte. 

Föräldraledig på heltid

Förskola - övrigt

Dags för en längre ledighet?

Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter din föräldraledighet.

Vad gäller?

Grundskola - övrigt

Många svar finns i ditt avtal

I ditt kollektivavtal hittar du svar på vad som gäller för dig på din arbetsplats. Till exempel kring lön, föräldraledighet och arbetstid.

Frågor & svar