Frågor och svar om VFU

Om det skulle uppstå problem under din VFU ska du i första hand prata med din handledare eller kursansvarig på ditt lärosäte. Men du är också välkommen att kontakta Sveriges Lärare för råd.

Svåra lägen och hur du kan agera

Självklart ska du ha det! Om högskolan har problem med placeringen ska de berätta det för dig i god tid. Resonera med kursansvarig om hur de tänker lösa situationen. Om du får din VFU vid ett annat tillfälle ska det planeras med din studiegång.

Det är bra att du har fått i dina ämnen, för det är absolut viktigast. Har du till exempel fått en placering i 7-9 trots att du läser på gymnasielärarprogrammet så bör högskolan se till att du kan göra nästa VFU på en gymnasieskola. Påpeka det för kursansvarig på ditt lärosäte!

När du går på ämneslärarprogrammet måste du få minst en av dina VFU-perioder i ett av dina ämnen. Om du inte får en placering i rätt ämne på den första längre VFU-perioden, så måste högskolan säkerställa att du får det i en efterföljande VFU-period för att du ska kunna få ut din examen. Påpeka det för kursansvarig på ditt lärosäte!

Eftersom du har en nära kontakt med din VFU-handledare kan det ibland uppstå problematiska situationer. Det bästa är om du kan prata med din handledare om det som skaver och känns fel. Om det inte löser sig kan du prata med kursansvarig på ditt lärosäte. Det kan bli så att du själv eller kursansvarig sedan tar kontakt med rektorn på din VFU-plats.

Lärosätet ska ha kontakt med din handledare i god tid innan du kommer dit och tillhandahålla den information som behövs. Det är inte ditt ansvar att lösa. Påpeka det för kursansvarig på ditt lärosäte!

Om skolan/förskolan vill att du ska hoppa in mer än någon enstaka gång så ska du ha anställningsavtal och lön. Tiden kan inte heller räknas som VFU utan den måste du ta igen senare.

Om det är något problem med detta rekommenderar vi att du kontaktar ombudet för Sveriges Lärare på din VFU-plats eller vår medlemsservice om vi skulle sakna ombud.

Om det är kortvarigt är det inget större problem. Om det är långvarigt ska det finnas rutiner för det. Hör av dig till din kursansvariga för att diskutera hur ni ska lösa situationen, så att du kan få din VFU som det var tänkt.

Meningen med VFU:n är att du ska få återkoppling från din handledare på din undervisning. Om du inte upplever att du får det ska du ta upp det med din handledare. Om du inte får förståelse från din handledare ska du ta upp det med kursansvarig på lärosätet.

Du ska under din VFU få tillämpa det du lärt dig i undervisningen och få feedback på det från din handledare. Om du inte upplever att du får det ska du ta upp det med din handledare. Om du inte får förståelse från din handledare ska du ta upp det med kursansvarig på lärosätet.

Lyft det med din handledare. Om du har fler frågor om arbetsmiljön - vänd dig till ombudet för Sveriges Lärare på din VFU-plats eller kontakta vår medlemsservice om vi skulle sakna ombud.

Lärosätet har rätt att göra så, även om det tyvärr kan bli krångligt för dig. Det är en del av bedömningen för att du ska få en utbildning av hög kvalitet. Du som VFU-student har en annan roll än om du är i din tjänst.

Ja, enligt högskoleförordningen har du rätt att göra om din VFU minst en gång om du inte får godkänt.

Det är oftast till ditt lärosäte du ska vända dig om du får problem. Om dina problem inte blir lösta vänder du dig till kåren. Du är också välkommen att ta kontakt med oss!

Mer läsning

Högskola - övrigt

Preppa inför din VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, är en viktig och spännande del på din väg mot att bli lärare. Här får du råd kring hur du förbereder dig på bästa sätt och vad du kan göra om det inte blir som det borde vara.

Gratis hela studietiden

Högskola - porträtt

Bli studentmedlem

  • Medlemsförmåner ingår – till exempel rabatter och erbjudanden på allt från hotell och tågresor till mässor och litteratur
  • En av våra tidningar gratis (värde 632 kr/år).
  • Tillgång till experter om till exempel vikariat eller VFU. 

Att vara lärarvikarie

Förskola - övrigt

Ska du jobba extra under studietiden?

Många jobbar extra som lärarvikarie under studietiden. Om du gör det har du rätt till anställningsavtal och bra villkor. Här får du fler tips på vad som är bra att tänka på när du jobbar och studerar samtidigt.

Frågor & svar