Statistiska faktablad

Här hittar du faktablad med statistik kring skolväsendet som Sveriges Lärare har tagit fram.

Faktabladen riktar sig främst till forskare, myndigheter och media som söker tillförlitlig statistik som enkelt kan refereras till och sparas. Men de är också användbara för förtroendevalda och medlemmar som behöver siffror i olika sammanhang.

Fler faktablad är på gång!

Förskola till komvux

Grundskola - övrigt

Lönebildning och lönestruktur

Hur förskollärares och lärares lönebildning och lönestruktur har utvecklats över tid beskrivs i detta statistiska faktablad. Analyserna är baserade på SCB:s lönestrukturstatistik och partsgemensam lönestatistik.

Förskolan

Förskola - fristående

Gruppstorlekar, personaltäthet och särskilt stöd

I detta statistiska faktablad redovisas uppgifter över storlek på barngrupper och personaltäthet i förskolan. Det visar hur många barn som har behov av särskilt stöd och hur stor andel som får det idag.

Fritidshem

Förskola - övrigt

Gruppstorlekar, extra anpassningar och särskilt stöd

I detta statistiska faktablad redovisas fakta över gruppstorlekar, extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshem.

Förskoleklass till komvux

Grundskola - övrigt

Grupp- och klasstorlekar, extra anpassningar och särskilt stöd

Uppgifter över grupp- och klasstorlekar, extra anpassningar och särskilt stöd i skolformerna förskoleklass, grundskolans årskurser 1–9, gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning redovisas i detta statistiska faktablad. 

Frågor & svar