Vi är

Sveriges lärare

Tillsammans skapar vi en organisation som Sveriges lärare både behöver och vill ha.

Var med och forma framtidens organisation för Sveriges lärare

Vi har tre frågor som vi skulle vilja att du svarade på. Dina svar är otroligt viktiga för oss. Tack för att du tar dig tid!

Om Sveriges lärare

Sveriges lärare behöver en rimlig arbetsbelastning, högre löner och rätt förutsättningar för att göra sina jobb. Men med en lärarkår som är splittrad i olika fackliga organisationer blir våra röster svaga och kraven lätta att ignorera.

Därför skapar vi nu någonting helt nytt för Sveriges lärare. Syftet är att samla en så stor del av lärarkåren som möjligt i en slagkraftig ny organisation. Men vi kan bara göra det tillsammans.