Återhämtning förebygger stress

När det saknas tid för återhämtning kan vi bli sjuka. Att bygga in tid för återhämtning under arbetsdagen kan vara ett sätt att förebygga skadlig stress.

Sömn är viktigt, att sova gott ger bästa återhämtningen. Men återhämtning är också tid då du inte fokuserar på arbete, sjukdomar eller oro för framtiden.

Även små stunder av återhämtning under arbetsdagen, så kallade mikropauser, kan göra skillnad. Vad som ger återhämtning varierar mellan människor och verksamheter. En bra start är att prata om medvetenhet kring stress och återhämtning på jobbet. Du kanske inte är ensam om att känna så? 

Prata om återhämtning på arbetsplatsen

Hur ser det ut i personalrummet, är det en mysig miljö eller är det bullrigt och stökigt. Finns det möjlighet att dra sig undan och vara ensam en stund?

Då kanske ni ska ni komma överens om att ni prata om annat på den gemensamma rasten.

Om förmiddagen består av krävande aktiviteter kanske ni kan lägga lugnare arbetsuppgifter på eftermiddagen.

Kan ni komma överens om att undvika att skicka mejl, sms eller ringa på kvällar och helger?

Summera vad som gjorts, skriv ned de saker som inte hanns med vad som ska göras morgonen efter. Då blir det lättare att släppa jobbet.

Det är också viktigt att påminna om att det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön. På sverigeslarare.se/arbetsmiljo kan du läsa mer om hur ni kan agera fackligt både i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i en akut situation.

Fördjupning

240426 Anna Dahlgren, Stressforskare poserar för porträtt under en fotografering den 26 april 2024 i Stockholm. 
Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN / kod SH / SH0499

Ladda batterierna

Anna Dahlgren, docent i psykologi på Karolinska Institutet forskar kring stress och arbetsliv. Hon ger sina tips på hur du kan skapa strategier i vardagen för återhämtning. 

Tips på material

Bättre arbetsmiljö med återhämtning

Vill ni arbeta med återhämtning på din arbetsplats? SuntArbetsliv har tagit fram material för detta som bygger på aktuell forskning på Karolinska Institutet.

Frågor & svar