Samarbetsavtal med Akademikerförbundet SSR

Sveriges Lärare och Akademikerförbundet SSR har ett samarbetsavtal för att stärka medlemmarna och förbundens intressen.

Högskola - övrigt

Tydlighet är viktigt – dels för att öka det fackligt inflytande och åstadkomma villkorsförbättringar, dels kring vem som organiserar vem inom utbildningssystemet.

  • Sveriges Lärare organiserar personer med lärarexamen, lärarlegitimation eller lärarbehörighet i enlighet med våra stadgar.
  • Akademikerförbundet SSR organiserar person med läraranställning med akademisk utbildning men utan lärarbehörighet

Det här innebär avtalet

Förbunden samarbetar och delar information mellan varandra om vilka medlemmar som omfattats av samarbetsavtalet. Du som medlem behöver inte göra något aktivt själv.

Som medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning får man genom samarbetsavtalet:

  • Ta del av Sveriges Lärares kollektiva delar i det fackliga medlemskapet. Det innebär att Sveriges Lärare bevakar villkor på samma sätt för alla avseende exempelvis lokala löneförhandlingar och MBL/samverkan.
  • Stöd i arbetsrättsliga ärenden från SSR (som företräder medlemmar i SSR).
  • Ställa frågor och få rådgivning av Sveriges Lärare.
  • Be om råd av de lokala fackligt förtroendevalda i Sveriges Lärare i frågor som rör avtal samt villkors- och arbetsmiljöfrågor.
  • Förbundstidning Vi Lärare hem i brevlådan.
  • Inbjudningar till möten i Sveriges Lärare som är relevanta utifrån läraranställningen, exempelvis informationsmöten om avtal eller arbetsmiljö, föreläsningar med mera.

Genom samarbetsavtalet värnar förbunden sina respektive kollektivavtalsområden och ger bästa möjliga förutsättningar för respektive förbunds medlemmar.

Information för förtroendevalda

För dig i föreningen finns mer information om avtalet och praktisk hantering på Portalen.

Frågor & svar