Tjänstepension för dig med statlig arbetsgivare

Tjänstepensionen från arbetsgivaren kompletterar den allmänna pensionen du får från Pensionsmyndigheten. Så här fungerar tjänstepensionen för dig som är medlem i Sveriges Lärare inom det statliga avtalsområdet.

Arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet följer pensionsavtalet PA 16, som har två avdelningar beroende på födelseår.

Pensionsavtalet PA 16 

Brytgränsen

I texten hänvisas till "brytgränsen" för hur mycket allmän pension som kan tjänas in. Brytgränsen är 7,5 inkomstbasbelopp, som år 2024 motsvarar 47 625 kr/månad. 

Avdelning 1 

Avdelning 1 gäller dig som är född 1988 eller senare. Denna avdelning är helt avgiftsbestämd, vilket innebär att all tjänstepension placeras i en pensionsförsäkring. Summan som sätts av motsvarar

  • 6 % av din pensionsgrundande lön upp till brytgränsen.
  • 31,5 % av din pensionsgrundande lön över brytgränsen.

Brytgränsen för hur mycket allmän pension som kan tjänas in är 7,5 inkomstbasbelopp, som motsvarar 46 438 kr/månad år 2023.

Avdelning 2

Avdelning 2 gäller dig som är född 1987 eller tidigare. Denna avdelning består av en avgiftsbestämd del och en förmånsbestämd del. Den avgiftsbestämda delen innebär att 4,5 % av din lön sätts av till en pensionsförsäkring, och speglar alltså den lönenivå du har varje år du jobbar inom staten.

Den förmånsbestämda delen beror istället på vilken slutlön du har och hur många år du jobbat statligt.

Den avgiftsbestämda delen höjs 1 januari 2024 till: 

  • 6 % för födda 1966-1987. Delpensionsavtalet ersätts med denna extra avsättning och en förstärkt möjlighet att kunna gå ner i arbetstid de sista åren innan pensionering.
  • 5 % för födda 1965 eller tidigare. Delpensionsavtalet finns kvar.

Du som är förtroendevald kan läsa mer om förändringarna på Portalen

Frågor & svar