Ventilation

En bra ventilation behövs för att föra bort luftföroreningar, fukt och dålig lukt. Om du upplever luften som frisk är den oftast bra.

Under coronapandemin har Arbetsmiljöverket också uppmärksammat hur viktigt det är med en bra ventilation för att förhindra smittspridning. Arbetsmiljöverkets råd för att minska smittspridningen är även användbara kring dålig luftkvalitet;

  • Anpassa antalet personer till ventilationen i rummet och arbeta i mindre grupper.
  • Ta täta pauser för att låta ventilationen vädra ut rummet.
  • Öppna fönster och vädra ur snabbt, låt aldrig ett fönster stå på glänt eftersom det kan försämra ventilationssystemets funktion.
  • Forcera gärna ventilationen där det är möjligt.

Arbetsgivaren är ansvarig för att vidta de åtgärder som krävs och att ni får förutsättningar att arbeta på de sätt som behövs.

Regler om ventilation

Det ska regelbundet genomföras en så kallad OVK, Obligatorisk VentilationsKontroll. Fråga din chefen om ventilationen är kontrollerad och fungerar som den ska. 

Arbetsmiljöverket har fördjupad information om vad som gäller

 

Checklista

Gymnasieskola - gruppbild

Har ni problem med arbetsmiljön på skolan?

Vi går igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Frågor & svar