Sex steg för att du ska hinna vara lärare

Låt lärare vara lärare, brukar vi säga. Här följer några kortfattade tips för att få koll på din arbetstid, en god arbetsmiljö och möjlighet att ägna dig åt det viktigaste: läraruppdraget.

Grundskola - övrigt

Förväntningarna på dig som lärare är höga. Arbetstiden är begränsad. Det måste finnas balans mellan krav och resurser. Att arbetstiden används för det viktigaste arbetet är en angelägenhet för såväl lärare som huvudmän. 

Här får du några kortfattade tips på hur du kan ta reda på om du har rätt förutsättningar. Första steget är att göra en planering. 

Så kollar du om du har rimliga förutsättningar

  • Allt arbete ska rymmas inom arbetstidens ram. Fundera över dina arbetsuppgifter. Hur lång tid tar de? Vad är viktigast? Behöver du göra allt?
  • Prata med kollegorna. Prata med din chef. Beskriv konsekvenser av den föreslagna planeringen. Ditt uppdrag och dina förutsättningar ska vara i balans. Ni behöver komma överens om en realistisk ambitionsnivå för olika arbetsuppgifter.

Läs mer om tjänstefördelning och hur man kan jobba strategiskt med att budgetera tiden.

Läs mer om medarbetarsamtal, det vill säga den dialog du och din chef ska ha om din arbetssituation. 

Arbetsdagen ska funka praktiskt. Du ska kunna vara på plats, förberedd och i tid utan stress. Alla de arbetsuppgifter som ska rymmas i den reglerade arbetstiden ska kunna läggas ut i ditt arbetstidsschema. Detsamma gäller raster och pauser. 

Följ ditt arbetstidsschema. Ta ut dina raster och ta pauser. Hantera övertid enligt avtal.

Använd verktyget Schemakoll för att se om ditt schema följer arbetstidsavtalet.

Har du ferietjänst är det viktigt att ha koll på din förtroendearbetstid.

Värna din tid för planering, reflektion och utveckling.

Ha koll på hur du mår. Sömnproblem och svårigheter att koppla bort jobbet är exempel på varningssignaler om att allt inte står rätt till.

Är du stressad? Så kan du ta hjälp.

Våga prata med dina kollegor.

  • Är ni flera som delar samma upplevelser?
  • Är er gemensamma arbetsorganisation och planering orsaken till att någon eller några har bekymmer?

Arbetsmiljön är hela arbetsplatsens angelägenhet. Därför vinner ni på att arbeta tillsammans för att försöka påverka. Lägg gärna egna förslag på lösningar. Ställ krav på er chef. Ni har många gemensamma intressen även om ansvar och roller skiljer sig åt.

Du har ett ansvar ett säga ifrån om planeringen spricker eller om någons hälsa påverkas negativt av arbetet. Tala med både din chef och med ditt fackliga ombud. Arbetsgivaren ansvarar för att det ska finnas rutiner och för att vidta åtgärder. 

Det finns stöd att få

Skaffa dig kunskap om vad som gäller och använd gärna de verktyg som du får tillgång till i ditt medlemskap i Sveriges Lärare. Du som är medlem kan också få stöd av ditt fackliga ombud. 

Så säger lagen

Gymnasieskola - övrigt

Du har rätt till rast och paus

Tid för återhämtning och reflektion är särskilt viktigt för dig som arbetar med människor. Det vet vi ju om, men ändå blir det inte alltid av. Tar du rast varje dag?

"Du och din arbetsgivare har ett avtal om att ditt arbete ska rymmas inom arbetstiden"
Robban Nilsson Arbetstidsexpert Sveriges Lärare,
Robert Nilsson - ombudsman - Förhandling och juridik

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening/riksförening och vem som är ombud.

Vad undrar du?

Högskola - övrigt

Hitta svar på just din fråga 

Vi har samlat svaren på lärarnas vanligaste frågor till oss. Kanske har någon annan redan ställt din fråga? Då får du snabbt svar. Du kan också ställa din fråga på Mina sidor.

"Det är superbra att kunna ringa rådgivningen, det finns alltid någon där med lyssnande öron och stort hjärta!"
My Petersson Grundskollärare, Helsingborg
Frågor & svar