Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Checklista vid arbetsmiljöproblem

Upplever du stora problem med arbetsmiljön på din arbetsplats? I den här checklistan går vi igenom steg för steg hur en arbetsmiljöfråga ska hanteras.

Grundskola - övrigt

Arbetsmiljölagen styr hur en arbetsmiljöfråga ska hanteras. Målet är undanröja risker och åtgärda problem i ett tidigt skede.

Använd checklistan nedan oavsett om arbetsmiljöproblemet rör dig ensam eller om ni är flera kollegor som är berörda. En arbetsmiljöfråga måste hanteras via denna ordning steg för steg. 

Så går det till – steg för steg

Vid akuta situationer

Skyddsstopp

Om det är omedelbar allvarlig fara för liv eller hälsa kan skyddsombudet lägga skyddsstopp. Det innebär att det arbete som skyddsombudet meddelar direkt ska upphöra. Det finns särskilda rutiner för skyddstopp.

Tillbudsanmälan

Om det är en allvarligare händelse som inneburit fara för liv och hälsa måste arbetsgivaren göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Det kan exempelvis handla om personskador, hot och våld eller svårare fall av trakasserier. Arbetsmiljöverket gör då i vissa fall en inspektion.

Checklista

Grundskola - porträtt

7 tecken på stress

Alltför många lärare blir sjukskrivna på grund av stress. Se varningssignalerna i tid med hjälp av vår checklista.

Var med och påverka

Grundskola - porträtt

Nyfiken på att bli ombud?

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är länken mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sverige Lärare.

Medlemsförmån

Grundskola - övrigt

Experthjälp när du behöver det

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig till oss! 

Frågor & svar