Vad tjänar lärare?

Idag tjänar de flesta lärare mellan 31 700 och 48 400 kronor per månad, vilket är lägre än andra akademikeryrken. Lärare har det viktigaste yrke som finns och det ska speglas på lönen.

Grundskola - gruppbild

En lärarutbildning värderas för lågt. Efter att utbildningskostnaden är dragen tjänar lärare sämre än mansdominerade akademikeryrken och flera yrken som endast kräver gymnasieutbildning. Lönerna har börjat öka för många lärare, men det räcker inte.

Medlemsförmån

Få koll på löneläget

Medlem? Du har full tillgång till vår uppskattade lönestatistik i Min lön. Inte medlem? Prova på Min lön gratis i 10 dagar.

Så mycket har olika lärargrupper i lön

Idag tjänar de flesta lärare mellan 31 700 och 48 400 kronor per månad. Så här ser medellönen ut för några olika lärargrupper (2023). 

  • Förskollärare: 35 800 
  • Lärare i grundskola: 40 600
  • Lärare gymnasium, allmänna ämnen: 42 500
  • Lärare i fritidshem: 35 900
  • Lärare i kulturskola: 35 700

Ska vara attraktivt att bli lärare

Vi driver att lärares löner ska motsvara det stora ansvar och de komplexa uppgifter vi har. Att bli lärare måste vara ett attraktivt karriärval, i konkurrens med övriga arbetsmarknaden. 

Vi vill också se att lönestrukturen förbättras så att individers olika löner i större utsträckning speglar erfarenhet, formella meriter, skicklighet i yrkesutövningen och ansvar. 

Lönerna måste upp

För att behålla de lärare vi har och locka nya till yrket måste lönerna upp och arbetsbelastningen ner.

Sveriges Lärare vill att alla arbetsgivare erbjuder 

  • konkurrenskraftiga löner, 
  • goda möjligheter till löneutveckling under pågående anställning och
  • en lönesättning som speglar ansvar och arbetsinsatser på ett begripligt sätt utan att ge negativa effekter på arbetsmiljön.

Verktyget Min lön

Gymnasieskola - övrigt

Vad betalar olika arbetsgivare?

Ta reda på vad din tilltänkta arbetsgivare betalar andra lärare i vårt statistikverktyg Min lön. Inte medlem? Bli det och få tillgång direkt.

Tips

Grundskola - övrigt

Så kan du höja din lön

Dags för årets lönesamtal? Skaffa dig en plan på kort och lång sikt. Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter. 

Frågor & svar