Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist är en juridisk term som betyder att arbetsgivaren har beslutat att dra ner på antalet anställningar, av skäl som inte har med medarbetarna personligen att göra. Det har alltså inget att göra med att det skulle saknas arbete.

Förhandling före beslut 

Arbetsgivaren är skyldig att kalla Sveriges Lärare till förhandling, innan några beslut tas. I första skedet förhandlas hur den nya organisationen ska se ut, inklusive vilka arbetsuppgifter och kvalifikationskrav som ingår i de olika befattningarna. Arbetsgivaren ska tillsammans med skyddsombud göra en riskbedömning för att kartlägga eventuella arbetsmiljörisker med den nya organisationen och bemanningen, samt föreslå åtgärder. 
 
Därefter förhandlar arbetsgivaren och Sveriges Lärare om hur den nya organisationen ska bemannas och vilka medarbetare som berörs av neddragningen. Detta sker genom att de anställda turordnas enligt bestämmelser i lagen om anställningsskydd (LAS) och regler i kollektivavtal. Både kvalifikationskrav och anställningstid vägs in när turordningen görs. 

Omplaceringsutredning före uppsägning 

Arbetsgivaren är, före ett beslut om uppsägning, skyldig att utreda om övertaliga anställda kan erbjudas fortsatt anställning genom omplacering. Det kan gälla arbete på en annan arbetsplats eller andra arbetsuppgifter som du har tillräckliga kvalifikationer för. 

Uppsägningstid 

Om du har semester eller är föräldraledig börjar uppsägningstiden att löpa när du kommit tillbaka till arbetet efter ledigheten. Hur lång uppsägningstiden är varierar mellan Sveriges Lärares olika kollektivavtal och beror på hur länge du har varit anställd. 

Trygghets- och omställningsavtal 

I Sveriges Lärares kollektivavtal finns det förmåner vid uppsägning, som syftar till att du ska hitta ett nytt jobb. Det kan handla om coachning, utbildning och ekonomisk ersättning som kan betalas ut om vissa förutsättningar är uppfyllda. 

Företrädesrätt till återanställning 

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist har du förtur till återanställning om det uppstår en ledig tjänst i den verksamhet där du tidigare var anställd. Företrädesrätten gäller om det uppstår en ledig tjänst inom de närmaste nio månaderna efter uppsägningen. En förutsättning är att du har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. 

Du måste skriftligen göra anspråk på företrädesrätten för att den ska gälla och arbetsgivaren ska ge dig information om hur du gör. 

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken lokalförening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening och vem som är ombud.

Trygghet

Grundskola - övrigt

Inkomstförsäkring i medlemskapet!

Du vet väl om att du har en inkomstförsäkring genom ditt medlemskap som tillsammans med a-kassan ger extra trygghet om du hamnar mellan jobb?

Frågor & svar