Uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist är en juridisk term som betyder att arbetsgivaren har beslutat att dra ner på antalet anställningar, av skäl som inte har med medarbetarna personligen att göra. Det har alltså inget att göra med att det skulle saknas arbete.

Regelverket för arbetsbristuppsägningar är komplicerat och tar hänsyn till flera omständigheter, som vilka kompetens- eller behörighetskrav som ställs på de tjänster som finns i den nya organisationen. 

Det är lokala företrädare för Sveriges Lärare som har bäst insyn om vad som är på gång hos enskilda arbetsgivare.  Inom exempelvis kommunal verksamhet är det ofta lokalföreningens styrelse som deltar i samverkan eller förhandlingar. 

Så går processen till

Arbetsgivaren är skyldig att kalla Sveriges Lärare till förhandling, innan några beslut tas. I första skedet förhandlas hur den nya organisationen ska se ut, inklusive vilka arbetsuppgifter och kvalifikationskrav som ingår i de olika befattningarna. 

Arbetsgivaren ska tillsammans med skyddsombud göra en riskbedömning för att kartlägga eventuella arbetsmiljörisker med den nya organisationen och bemanningen, samt föreslå åtgärder. 
 
Därefter förhandlar arbetsgivaren och Sveriges Lärare om hur den nya organisationen ska bemannas och vilka medarbetare som berörs av neddragningen. Detta sker genom att de anställda turordnas enligt bestämmelser i lagen om anställningsskydd (LAS) och regler i kollektivavtal. Både kvalifikationskrav och anställningstid vägs in när turordningen görs. 

Arbetsgivaren är, före ett beslut om uppsägning, skyldig att utreda om övertaliga anställda kan erbjudas fortsatt anställning genom omplacering. Det kan gälla arbete på en annan arbetsplats eller andra arbetsuppgifter som du har tillräckliga kvalifikationer för. 

Att turordna medarbetarna utifrån anställningstid blir endast aktuellt om det är konkurrens om de jobb som finns kvar. Om det handlar om att omorganisera och omplacera till lediga jobb spelar anställningstiden ingen roll.

Om du har semester eller är föräldraledig börjar uppsägningstiden att löpa när du kommit tillbaka till arbetet efter ledigheten. Hur lång uppsägningstiden är varierar mellan Sveriges Lärares olika kollektivavtal och beror på hur länge du har varit anställd. 

I Sveriges Lärares kollektivavtal finns det förmåner vid uppsägning, som syftar till att du ska hitta ett nytt jobb. Det kan handla om coachning, utbildning och ekonomisk ersättning som kan betalas ut om vissa förutsättningar är uppfyllda. 

Du kan läsa mer om trygghets- och omställningsavtal här. 

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist har du förtur till återanställning om det uppstår en ledig tjänst i den verksamhet där du tidigare var anställd. Företrädesrätten gäller om det uppstår en ledig tjänst inom de närmaste nio månaderna efter uppsägningen. En förutsättning är att du har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. 

Du måste skriftligen göra anspråk på företrädesrätten för att den ska gälla och arbetsgivaren ska ge dig information om hur du gör. 

Frågor och svar

Kontakta den förening som du tillhör, eller hör med ett arbetsplats- eller förhandlingsombud om något är på gång. 

Logga in på Mina sidor och se till att vi har rätt uppgifter om din anställning och en fungerande (privat) mejladress. Det är viktigt för att vi ska kunna kontakta dig med information. 

Ta kontakt med den som varit med i processen, ombudet på arbetsplatsen eller föreningen. Kolla om facket har varit inblandat. Hör efter om de har samma bild som du om din situation och om de anser att det gått rätt till. Skulle det vara så att det inte har gått rätt till kan de ta det vidare.

Reglerna för detta varierar beroende på vilket kollektivavtal som gäller hos din arbetsgivare. Logga in på Mina sidor, så länkas du till information om just det avtalet. Ta även kontakt med din förening. Finns det ingen förening är du välkommen att Kontakta oss.

Regelverket för turordning är komplicerat och tar hänsyn till flera omständigheter. Inom Sveriges Lärares avtalsområden spelar även de behörighetskrav som finns i skollagen in. Det gör att det sällan går att på förhand säga hur turordningslistan eller omplaceringar/förflyttningar kommer att bli. Kontakta din förening om hur långt i processen förhandlingen kommit. 

Nej, det finns ingen regel som säger att arbetsgivaren måste varsla en anställd innan uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren måste förhandla med den anställdes fackförbund. 

Arbetsgivaren behöver dock varsla Arbetsförmedlingen om de behöver minska antalet anställda i en organisation med fler än fem personer. Hur lång tid i förväg detta ska göras styrs av den så kallade främjandelagen. 

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening/riksförening och vem som är ombud.

Trygghet

Grundskola - övrigt

Inkomstförsäkring i medlemskapet

Du vet väl om att du har en inkomstförsäkring genom ditt medlemskap? Tillsammans med a-kassan ger den extra trygghet om du hamnar mellan jobb.

Frågor & svar