Undervisa för hållbar utveckling

Här hittar du länkar till lektionsförslag och tips för undervisningen som passar allt från förskolan till gymnasiet och vuxenutbildningen. Det finns också länkar till Skolverkets stödmaterial för dig som är lärare – och ett kul quiz!

Skolmaterial från Globala målen

Passar allt från förskolan till vuxenutbildningen. Filtrera på vilken målgrupp ska undervisa för, hur mycket tid du har till ditt förfogande, samt de olika målen i Agenda 2030. Skolmaterial från Globala målen.

Blir världen bättre?

Ny bok från FN:s utvecklingsprogram gör det lättare för barn och unga att förstå utvecklingen i världen. Blir världen bättre? – UNDP

Globalis – karta och uppslagsverk

En interaktiv världsatlas och ett digitalt uppslagsverk som visar på likheter och skillnader i världen och hur olika händelser påverkat utvecklingen. Passar från årskurs 6 och uppåt. Globalis – FN förbundet.

UR:s serier om klimat, miljö och hållbar utveckling

Upptäck hur allt hänger ihop och hur vi tillsammans kan göra skillnad! Hållbar utveckling och Agenda 2030 – Utbildningsradion.

Barnkonventionen

Material om barnkonventionen för förskolan och grundskolan. Släpp in barnkonventionen i klassrummet – Unicef.

Statistik och verktyg från Gapminder

Här hittar du lättfattligt statistik och en mängd andra verktyg och idéer för din undervisning. Passar grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Uppgradera din världsbild - Gapminder.

Fairtrade i skolan

Fairtrades utbildningsmaterial för förskolan och gymnasiet. Fairtrade i skolan.

Hållbar utveckling – Förskoleforum

Material om hållbar utveckling för dig som jobbar i förskolan. Hållbar utveckling – Förskoleforum.

Uppgiftsbanken från WWF

Pedagogiska övningar för grundskolan och lekar för förskolan. Uppgiftsbanken – WWF.

Naturskyddsföreningens skolmaterial

Passar från F-3 klass upp till gymnasiet. Skolmaterial – Naturskyddsföreningen.

 

Övrigt material 

Quiz

Bli målmedveten – quiz om de Globala Målen.

Forskning kring att undervisa om hållbarhet

Hållbarhet – Lärare och forskning.

Skolverkets material om hållbar utveckling för dig som är lärare

Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan.

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling – för förskolor och skolor.

Utveckla undervisningen inom lärande för hållbar utveckling.
 
Hållbar utveckling på tekniskt inriktade yrkesprogram.

Frågor & svar