Så säger lagen om din inomhusmiljö

Du och dina kollegor ska ha ett bra inomhusklimat. Temperatur, ventilation, ljud- och ljusmiljö ska anpassas till verksamheten, både när det gäller undervisning och andra arbetsuppgifter.

Inomhusklimatet har stor betydelse för att vi ska må bra, trivas och kunna arbeta koncentrerat. Vi går igenom vad du har rätt till kring olika frågor som rör din inomhusmiljö och hur ni kan agera när det gäller:

  • Temperatur
  • Buller
  • Ventilation
  • Ljusmiljö

Temperatur

Förskola - övrigt

För varmt eller för kallt på jobbet?

På sommaren blir det ibland för varmt i lokalerna – och tvärtom på vintern. Vi går igenom vad arbetsmiljölagen säger och hur ni kan agera om ni inte har det bra.

Hållbart lärarliv

Grundskola - övrigt

Buller och dålig ljudmiljö

Många lärare drabbas av problem med hörseln. En dålig ljudmiljö orsakar också stresspåslag och ökar behovet av återhämtning. Det buller du utsätts för ska mätas om det orsakar obehag. 

Din ljusmiljö

Grundskola - övrigt

Belysningen ska vara bra

Belysningen ska vara anpassad efter det arbete som ska utföras. Lyft med chefen och skyddsombudet om ni inte har en bra ljusmiljö.

Ventilation

Högskola - övrigt

Om luften är dålig

Det är viktigt att du och dina kollegor har en bra ventilation på jobbet. Tycker ni att luften är dålig, kontakta chefen och skyddsombudet. 

Frågor & svar