Din föräldraledighet

Ska du planera din föräldraledighet? Då finns några viktiga saker att tänka på, har du till exempel ferietjänst eller ska du vara föräldraledig på halvtid? Vi hjälper dig!

Skyddet för föräldrar är starkt i Sverige. Försäkringskassan betalar ut föräldrapenning, lagstiftningen ger dig rätt till ledighet och kollektivavtalen ger extra inkomst.

I både föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen finns förbud mot att missgynna dig för att du är förälder. Det är skydd som fackföreningarna kämpat hårt för. Som medlem hjälper vi dig om du får problem med din arbetsgivare under föräldraledigheten. 

Olika former av föräldraledighet

Det finns sex former av ledighet i föräldraledighetslagen:

Ansökan och perioder

Du behöver ansöka om ledigheten minst två månader i förväg (tre om du är kommunalt anställd). Du har rätt till tre ledighetsperioder per kalenderår, men du och din arbetsgivare kan komma överens om fler perioder.

Exempel på hur föräldraledighetsperioder räknas

  1. Du ansöker om hel föräldraledighet ett helt kalenderår. Detta räknas som en period även om semester läggs ut under sommaren.
  2. Du ansöker om hel föräldraledighet 1 mars och 5 mars. Detta räknas som två perioder.
  3. Du ansöker om föräldraledighet på 20 procent under perioden 1 mars – 14 mars och att du avser ta ut denna delledighet koncentrerat till två dagar 1 mars och 5 mars. Detta räknas som en period.
  4. Du ansöker om föräldraledighet på 25 procent 1 januari – 30 juni. Det räknas som en period. Du kompletterar din ansökan med att ta ut hel föräldraledighet på sportlovet. Du är då uppe i två perioder. Det här blir dock totalt tre perioder eftersom din ledighet på sportlovet bryter den ursprungliga perioden och det räknas som en ny period när du arbetar deltid igen efter sportlovet.

Förbud mot diskriminering eller missgynnande

Din arbetsgivare får inte behandla dig sämre på grund av att du är eller har varit föräldraledig. Arbetsgivaren ska också underlätta för dig att förena arbete och föräldraskap. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har mer information

Föräldraledig på heltid

Förskola - övrigt

Dags för en längre ledighet?

Förbered dig genom att följa våra checklistor inför, under och efter din föräldraledighet.

Föräldralön

Grundskola - övrigt

Extra pengar via ditt avtal

När du är föräldraledig får du ersättning av Försäkringskassan. Men vad många inte vet är att kollektivavtalet även ger pengar från arbetsgivaren.

Föräldraledig på deltid

Grundskola - övrigt

Om du vill jobba deltid

Du har rätt att förkorta din arbetstid när barnen är små, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Vi listar vad som är viktigt att tänka på om du ska gå ner i tid.

Råd och stöd

Förskola - övrigt

Vem sköter mitt jobb om jag är sjuk eller vabbar?

Det bör finnas en plan för hur din skola, förskola eller fritidshem gör om du blir sjuk en kortare tid eller måste vabba. 

Checka av

Förskola - övrigt

Har du lämnat rätt uppgifter?

Det är bra att kolla emellanåt om vi har rätt uppgifter om dig. Du kanske har flyttat, bytt jobb eller mejladress? Uppdatera enkelt genom att logga in med BankID på Mina sidor.

Frågor & svar