Skrivarstipendier för dig som forskar

Du som är doktorand, licentiat eller doktor och medlem kan söka våra skrivarstipendier. Med stipendiet får du sammanhängande skrivtid och möjligheter till utbyte med andra som forskar.

Högskola - övrigt

Med våra skrivarstipendier vill vi uppmuntra lärare att forska och på så sätt stärka lärarna som profession. 2024 års internat kommer äga rum den 23 september - 2 oktober.

Bli medlem idag

65 kronor/månad för doktorander

Du får tillgång till alla medlemsförmåner direkt, och möjlighet att söka skrivarstipendium.

Vad innebär stipendiet?

Du som blir antagen får plats på ett skrivarinternat i 10 dagar. I stipendiet ingår kost och logi på Fjällgården i Åre samt ett resebidrag på 1 000 kronor. 

Det ger dig sammanhängande och ostörd skrivtid och möjligheter till utbyte med andra doktorander, licentiater och doktorer. En av professorerna i vårt vetenskapliga råd finns på plats delar av vistelsen för reflektion och samtal.

Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av dig som

  • är medlem,
  • antagen till forskarutbildning,
  • eller nyligen har tagit en licentiatexamen eller en doktorsexamen.

För licentiater och doktorer ska examen ha avlagts senast samma dag som sista ansökningsdag eller högst fem år före sista ansökningsdag. Med datum för avlagd examen avses det datum då examensbeviset har utfärdats.

Urvalskriterier för bedömning och beslut är bidrag till lärarprofessionens utveckling och forskningens kvalitet.

Vid konkurrens om platserna premieras sökande som ej tilldelats skrivarstipendium tidigare. Du kan dock beviljas stipendium vid ett tillfälle som doktorand och vid ett tillfälle som nydisputerad.

Ansökan

Skrivarstipendier delas ut en gång per år. Ansökningsperioden för 2024 är nu avslutad. Nästa ansökningsperiod är i april 2025. 

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Per Båvner, utredare på Sveriges Lärare, per.bavner@sverigeslarare.se.

Stipendiet delas ut med stöd av Lärarstiftelsen.

"Att få skriva ostört, diskutera och problematisera mitt forskningsprojekt med andra doktorander och erfarna forskare var betydelsefullt för mig. "
Anna Wallin Kommunlektor och stipendiat,

Råd och stöd

Högskola - övrigt

Allt för dig som är doktorand

Du ska ha en bra arbetssituation och tid för din egen utbildning. Vi finns här för dig när du behöver det. Här har vi samlat inspiration, råd och stöd särskilt för dig.

300 000 kollegor i ryggen

Högskola - gruppbild

Vi finns här för dig

De allra flesta lärare – från förskola till högskola – är medlemmar hos oss. Det är tillsammans vi bäst kan påverka våra villkor. Som doktorand betalar du endast 65 kr/ månad. Välkommen!

Frågor & svar