Oväder – svårt att ta sig till jobbet?

Det här gäller när du har det svårt att ta dig till jobbet, exempelvis på grund av en snöstorm.

Det första du ska göra är att ta kontakt med din arbetsgivare och informera om situationen.

Det är viktigt att försöka ta reda på om det finns alternativa färdsätt för att kunna ta dig till din arbetsplats.

Det kan även vara klokt att vid vädervarningar anpassa din dagliga rutin, exempelvis genom att åka till jobbet tidigare.

Du ska naturligtvis inte behöva utsätta dig för fara om myndigheternas råd exempelvis är att alla ska stanna inomhus.

Vi rekommenderar att du för dialog med arbetsgivaren. Många gånger kan det gå att komma överens om att exempelvis utföra arbete hemifrån, något som dessvärre inte fungerar i alla yrken. Att det blir löneavdrag beror på att du inte står till förfogande för arbete, vilket är en förutsättning för att ha rätt till lön.

Om du har goda skäl att utebli och har informerat din chef, blir det ofta fråga om ledighet med löneavdrag. I det läget är det alltså i normalfallet ingen risk att du får olovlig frånvaro. 

 

Guide

Högskola - övrigt

Många svar finns i ditt avtal

Dina rättigheter och skyldigheter på jobbet – om arbetstid, arbetsmiljö med mera – regleras genom olika avtal och lagar. Kollektivavtalet styr det mesta i din anställning och ger bättre villkor än om bara lagen gäller. 

Frågor & svar