Undvik att det blir glapp mellan dina medlemskap.

  • Fråga ditt nuvarande fackförbund hur lång uppsägningstid du har och när sista dag är för det medlemskapet.
  • Om du byter fackförbund utan avbrott kan du tillgodoräkna dig medlemstiden för inkomstförsäkringen, om ditt gamla fackförbund har en sådan likvärdig inkomstförsäkring.
  • Ansök om medlemskap hos det nya förbundet. 
  • Hör av dig till din nya a-kassa så hjälper de till att överföra medlemskapet till dem från din tidigare a-kassa.