Inspirerande föreläsningar

Fyll på med ny kunskap och energi i höst! Vi har bjudit in aktuella föreläsare som är särskilt intressanta för dig som är lärare och studie- och yrkesvägledare.

10 september, kl. 18.30–20.00

Språkinlärning via lek i fritidshem

Var med när Ann S. Pihlgren föreläser om hur du kan förvandla fritidshemmet till en språklig oas! Hon bjuder på tips och metoder som gör språkinlärningen både rolig och effektiv.

12 september, kl. 18.30–20.00

Lyckas med intensivläsning i helklass

Sara Bruun är tillbaka med en uppföljning av vårens uppskattade föreläsning. Lär dig metoder som förbättrar läsförmågan och frigör tid för specialundervisning.

17 september, kl. 18.30–19.30

En entertainer i en adjunkts kropp

Välkommen till en inspirerande föreläsning med Filip Hammar, där vi hyllar dig som är lärare och de ovärderliga insatser som du och dina kollegor gör för barn och elever varje dag.

18 september, kl. 18.30–20.00

Nycklar till att skapa kvalitet i förskolan

Välkommen till en föreläsning med Christian Eidevald, där fokus ligger på barns lärande och metoder för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan.

2 oktober, kl. 18.30–20.00

Lärarbrist – en global kris

Missa inte detta unika tillfälle när Antonia Wulff föreläser om den globala lärarbristen. Med ett internationellt perspektiv i grunden kommer du få tips på hur ni kan arbeta med frågan hos er.

10 oktober, kl. 16.00–16.45

Bli den ledare barnen vill följa

Är du ny i rollen som förskollärare och redo att omfamna utmaningarna att leda, inspirera och engagera de små liven som ser upp till dig? Då ska du inte missa Eva Lindströms föreläsning.

17 oktober, kl. 16.00–16.45

AI och chattrobotar för studie- och yrkesvägledare

Vill du bli stärkt i din yrkesroll och få hjälp med att hantera monotona arbetsuppgifter? Boka in Joakim Caos föreläsning och hör hur AI och chattrobotar kan bli din nya assistent.

24 oktober, kl. 16.00–16.45

Första året som lärare – en överlevnadsguide!

Boka in Maria Wimans föreläsning och lär från en av Sveriges bästa lärare. Ta del av hennes smarta tips och knep så att du snabbare kan erövra den tysta kunskapen i läraryrket.

14 november, kl. 16.00–16.45

Kreativa sätt att undervisa i modersmålet

Vill du som modersmålslärare fördjupa dina kunskaper och få inspiration kring hur du kan förnya din undervisning? Boka din plats när Elena León föreläser.

20 november kl. 18.30–20.00

Att stötta dem som krockar med tillvaron

Vill du lära dig strategier och förhållningssätt kring hur du kan stötta barn och elever med utmaningar? Boka in David Edfelts föreläsning och få inspiration till att göra skillnad.

Medlemsförmån

Föreläsningarna spelas in

Du som är medlem i Sveriges Lärare kan se de inspelade föreläsningarna i efterhand i upp till tre månader.

Frågor & svar