Löneprocessen Fremia Cirkelledaravtalet

Kollektivavtalet mellan Sveriges Lärare och Fremia ålägger arbetsgivarna att genomföra en årlig översyn av lönerna. Här beskriver vi de olika delarna av den revisionen.

Från och med 2023-09-01 gäller ett nytt löneavtal inom avtalsområdet, för medlemmar i Sveriges Lärare inom studieförbunden. Den nya lönen 2023 gäller retroaktivt från den 1 september.

Hur löneprocessen ser ut beror på vilken anställningsform du har.

Tillsvidare- eller visstidsanställd

För att omfattas av den årliga lönerevisionen behöver du vara antingen  tillsvidareanställd eller visstidsanställd med sammanhängande anställningstid om minst sex månader.

Lönebildning och lönesättning ska bidra till att verksamheterna når uppsatta mål. Du ska veta hur du ska arbeta för att påverka din lön. De årliga lönesamtalen med din chef lägger grunden för att individuell lönesättning ska fungera.

Den nya lönen gäller från och med 1 september respektive år.

När arbetsplatsombud finns på arbetsplatsen sker löneprocessen i tre steg:
1. Förberedelse, där ombud och arbetsgivare diskuterar bland annat lönestruktur.
2. Lönesamtal, först ett inledande och sedan ett lönebeskedsamtal.
3. Avslut och utvärdering, där arbetsgivaren meddelar ombudet att alla medlemmar haft lönesamtal. Ombudet kan då begära ut de nya lönerna för att exempelvis kontrollera löneökningarnas storlek. Därefter utvärderar ombud och arbetsgivare löneprocessen.

När arbetsplatsombud saknas sker löneprocessen i två steg:
1. Information från arbetsgivaren till medarbetare om process och lönekriterier.
2. Lönesamtal, först ett inledande och sedan ett lönebeskedsamtal.

Du ska ha möjlighet att kontakta Sveriges Lärare inför eller under löneprocessen för att få svar på de frågor du har. Därför är det viktigt att din arbetsgivare informerar om processen i god tid. 

På kollektiv nivå ska medlemmarnas fasta kontanta månadslöner 31 augusti respektive år öka med 4,1% 2023 och 3,3 % 2024.

Det finns ingen individuell garanti. Lönen är individuell och differentierad.

Att arbetsgivaren inte har råd är inget argument till att inte få en löneökning. Om arbetsgivaren föreslår ingen eller ringa löneutveckling kan behov av åtgärdsplan finnas.

 

Är du inte nöjd med motivering av din nya lön kan du begära ett förtydligande samtal med din chef. Ett sådant samtal ska begäras skriftligt senast en vecka efter första samtalet. 

Som medlem i Sveriges Lärare finns det möjlighet att ta med dig en facklig företrädare som extra stöd. 

Objekt- eller timanställd

För att omfattas av den årliga lönerevisionen behöver du ha varit anställd den 31 augusti respektive år, om minst 25 % av en heltidsanställning. Du behöver även ha varit anställd hos arbetsgivaren under vårterminen samma år.

Uppräkning av lönen sker med 4,1 % 2023 och 3,3 % 2024, såvida du och din chef inte kommer överens om annat.

För objektanställd cirkelledare vars anställning omfattar minst 25 procent av en heltidsanställning gäller en lägsta timlön om 180 kronor per undervisningstimme (45 minuter), inklusive semesterersättning (161 kronor exklusive semesterersättning).

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening/riksförening och vem som är ombud.

Lärarlinjen 077-515 05 00

Förskola - övrigt

Facklig rådgivning

Öppettider: mån-ons 9.00-16.00, tors 10.00-16.00, fre 9.00-16.00.

Medlemskap

Öppettider: mån-ons 9.00-15.00, tors 10.00-15.00, fre 9.00-15.00.

Växel

Öppettider: mån-ons 9.00-16.00, tors 10.00-16.00, fre 9.00-16.00.

Frågor & svar