Kollektivavtalet ger lärare extra ersättning vid föräldraledighet

Du som är föräldraledig får ersättning av Försäkringskassan. Men kollektivavtalet har en extra förmån som även ger pengar från arbetsgivaren.

Sveriges Lärares alla kollektivavtal innehåller extra ersättning vid föräldraledighet. Den extra ersättning kallas ofta för föräldrapenningtillägg eller föräldralön.  

Behåll 10 procent av lönen

Kort sagt innebär förmånen att du får behålla 10 procent av din lön under de första månadernas föräldraledighet.

Regler om antal månader och hur länge du måste ha varit anställd för att ha rätt till tillägget, varierar mellan olika kollektivavtal. Läs mer i det kollektivavtal som gäller just dig. 

Om din lön är över 47 750 kronor

Tillägget innehåller ytterligare en del eftersom det finns ett inkomsttak för föräldrapenningen. Den högsta inkomsten som föräldrapenningen beräknas på är 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 47 750 kr/månad år 2024.

Om du har en lön över denna nivå får du procentuellt en lägre föräldrapenning än om du har en lön under inkomsttaket. Av den del av din lön som överstiger inkomsttaket får du därför behålla ca 80 procent. Anledningen är att alla medarbetare, oavsett lönenivå, ska ha samma kompensationsnivå.

Guide

Högskola - övrigt

Många svar finns i ditt avtal

Dina rättigheter och skyldigheter på jobbet – om arbetstid, arbetsmiljö med mera – regleras genom olika avtal och lagar. Kollektivavtalet styr det mesta i din anställning och ger bättre villkor än om bara lagen gäller. 

Frågor & svar