Vi är medlemmar i Saco

Sveriges Lärare är med i centralorganisationen Saco.

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation. Tillsammans med 21 andra fackförbund påverkar vi för att utveckla och förbättra löner, arbetsmiljö och villkor för Sveriges akademiker.

Ordförande sedan 2011 är Göran Arrius.

Vad gör en centralorganisation?

Sveriges tre fackliga centralorganisationer: Saco, LO och TCO. Saco har uppdrag från sina medlemsförbund – att driva på för att få till förbättringar för medlemmarna i medlemsorganisationerna ur ett helhets- och övergripande perspektiv.

Centralorganisationernas arbete är relaterat till politiska beslut och beslut som fattas genom lagstiftning i Sverige och internationellt. Centralorganisationerna arbetar med övergripande regelverk för arbetsmarknaden.

Såsom kompetensutvecklings- och omställningsmöjligheter, sociala trygghetssystem, demokratifrågor, samt för att värna och utveckla partsmodellen.

Viktigt att notera: I avtalsförhandlingar sköter medlemsförbunden dessa själva eller via olika samarbetsstrukturer så som PTK. Inom LO kan dock samordning i avtalsrörelser ske.

Frågor & svar