Elever har otillräckliga förkunskaper

En redovisning av lärarnas syn på elevers bristande kunskaper uppdelat efter socioekonomisk bakgrund.

Gymnasieskola - övrigt

Undersökningen visar att:

PM

Läs hela PM:et

Läs hela PM:et om om otillräckliga förkunskaper genom att ladda ned filen.

  • Alltför många elever saknar tillräckliga förkunskaper när de börjar en ny årskurs/skolform. I stort sett samtliga lärare upplever att när de senast mottog nya klasser/undervisningsgrupper hade ett fåtal eller fler elever otillräckliga förkunskaper. Över fyra av tio svarar att hälften eller fler elever hade bristande förkunskaper.

  • Sämre nivå på förkunskaper i socioekonomiskt svagare områden. Lärare som undervisar elever från socioekonomiskt svagare områden upplever i högre grad att elevernas förkunskaper var otillräckliga, i jämförelse med elever från socioekonomiskt starkare/genomsnittliga områden.

    Vidare är det en högre andel lärare som svarar att nivån på förkunskaperna var mycket låga i socioekonomiskt svagare områden.

Vi påverkar

Grundskola - övrigt

Undersökningar som sätter tryck

Att undersöka och berätta om våra medlemmars vardag är en viktig del av vårt påverkansarbete. Allt för att politiker och huvudmän ska få underlag att fatta kloka beslut om det som verksamheten mest av allt behöver.

Frågor & svar