Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Allt om din arbetsmiljö

Tove Green
Maja Westerlund, lärare
+ okänd barärmad kvinna i svart

Det är viktigt att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön. Läs mer om vilka regler som finns och vad ni kan göra på din arbetsplats för att få en bättre arbetsmiljö.

Checklista

Kvinnor och män runt ett bord. Skolledare.

Checklista

Har ni problem med arbetsmiljön på skolan?

Vi igenom hur du och dina kollegor kan agera om ni är drabbade av arbetsmiljöproblem. Följ vår checklista steg för steg.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vuxna i grupp.

Lagkrav: Alla ska jobba med arbetsmiljön

Lagen kräver att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser och som innefattar hela organisationen. Arbetsgivaren ska förebygga olycka och ohälsa!

Forskning

Referensorgan: Lärare i förskolan

Då är du på en bra arbetsplats

Är din arbetsplats transparent och rättvis? Finns möjligheter att utvecklas? Läs om vad som kännetecknar en arbetsplats med bra arbetsmiljö och låga sjuktal.

Gravida

Gravida

Graviditet och Covid-19

Gravida som får Covid-19 efter graviditetsvecka 20 har enligt Socialstyrelsen en förhöjd risk att föda för tidigt. Det krävs individuella anpassningar av arbetsmiljön för dig som är gravid.

Medlemsförmån

Andreas Lavett rådgivare på Sveriges Lärare.

Medlemsförmån

Vi finns här för dig! 

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig! 

"Det känns tryggt att vara medlem. Jag vet att jag alltid har någon att fråga när jag behöver stöd och råd. "

My Petersson

Grundskollärare, Helsingborg

My Pettersson, grundskollärare och ombud, Helsingborg

Guide

Täby Enskilda Gymnasium TEG.

Om du blir utsatt för hot och våld

Om du eller en kollega blir utsatta för psykiskt eller fysiskt våld på jobbet ska du anmäla det till arbetsgivaren som gör en arbetsskadeanmälan. Det kan även finnas skäl att göra en polisanmälan.

Råd och stöd

Olle Linton, gymnasielärare och ombud för Sveriges Lärare, Östra Real, Stockholm.

Så säger lagen om din inomhusmiljö

Du och dina kollegor ska ha ett bra inomhusklimat. Temperatur, ventilation, ljud- och ljusmiljö ska anpassas till verksamheten, både när det gäller undervisning och andra arbetsuppgifter.

Frågor & svar