Indragen eller nekad sjukpenning

Får du besked från Försäkringskassan att din sjukpenning kommer dras in är det viktigt att du agerar snabbt. Du riskerar annars att din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, sänks eller nollas.

Stäm alltid av med Försäkringskassan hur SGI:n påverkas i just ditt fall.

Så här kan du göra

1. Kommunicering

Innan Försäkringskassan tar beslut gör de en så kallad kommunicering, där du får möjlighet att komplettera deras underlag. Se till att reda ut eventuella frågetecken så att det inte förekommer några missförstånd eller felaktigheter.

2. Negativt besked

Får du ett negativt besked efter kommunicerandet, ta direkt kontakt med Försäkringskassan om du anser att beslutet är felaktigt. Du kan begära att få ditt ärende omprövat eller överklaga beslutet. På beskedet står det hur du går tillväga.

Diskutera med din läkare och be om ett nytt medicinskt underlag som du sedan använder i din begäran om omprövning.

3. Omedelbar kontakt med arbetsgivaren

Ta omedelbart kontakt med din arbetsgivare, även om du anser att beslutet är felaktigt och har för avsikt att överklaga.

4. Skydda din sjukpenninggrundande inkomst

Det gör du genom att antingen

  • återgå i arbete första arbetsdagen som du står utan ersättning från Försäkringskassan, eller
  • anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen första dagen som du står utan ersättning.

Om det av hälsoskäl inte är möjligt för dig att återgå i arbete

  • För att tillfälligt försörja dig om du inte kan återgå i arbete går det att ansöka om tjänstledighet på grund av sjukdom och ansöka om a-kasseersättning. Du måste även här vara anmäld som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Kontakta alltid din a-kassa innan du ansöker om tjänstledigt.

Medlemsförmån

Gymnasieskola - porträtt

Vi finns här för dig!

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig! 

Frågor & svar