Det här gäller om du ska jobba på lovskola

Du som är lärare kan behöva jobba med undervisning efter slutet av elevernas läsår. Här reder vi ut vad som gäller.

Tre sätt att lösa bemanningen i lovskolan

Med god framförhållning gör arbetsgivaren vid tjänsteplaneringen för kommande läsår en plan för hur många och vilka lärare som ska jobba under lovskolan. Tjänsteplaneringen ska förhandlas med Sveriges Lärare.

Då förläggs några av dina 194 arbetsdagar till lovskolan. Det betyder att du får färre arbetsdagar under terminen, exempelvis genom ett förlängt jul- eller påsklov. De dagar du arbetar på lovskola har du då samma lön som vanligt.

Enligt lokala eller centrala kollektivavtal kan man förlägga fler reglerade arbetsdagar och arbetstimmar på de lärare som arbetar i lovskolan. Läraren ska då få ersättning enligt kollektivavtalet.

Kommunala kollektivavtalet (HÖK, bilaga M)

Du och din arbetsgivare kan komma överens om att du arbetar upp till 6 ytterligare A-dagar. Överenskommelsen bygger på frivillighet. För de dagarna utbetalas din vanliga ferielön plus en extra ersättning, som finns i två varianter:

  1. När arbetstiden inom lovskolan inryms i din ordinarie årsarbetstid om 1360 timmar ger varje extra arbetsdag 150 procent av kalenderdagslönen. Detta alternativ är normalt bara möjligt att komma överens om tidigt under arbetsåret eftersom tid och arbetsuppgifter behöver tas bort och flyttas till de extra dagarna.
  2. När arbetstiden inom lovskolan överstiger din ordinarie årsarbetstid ger varje extra arbetsdag 200 procent av kalenderdagslönen.

Almega Friskoleavtalet

Du och din arbetsgivare kan komma överens om att du arbetar upp till 10 ytterligare arbetsdagar. Överenskommelsen bygger på frivillighet. För de dagarna utbetalas din vanliga ferielön plus en extra ersättning, som finns i två varianter:

  1. När arbetstiden inom lovskolan inryms i din ordinarie årsarbetstid om 1360 timmar ger varje extra arbetsdag 150 procent av dagslönen. Detta alternativ är normalt bara möjligt att komma överens om tidigt under arbetsåret eftersom tid och arbetsuppgifter behöver tas bort och flyttas till de extra dagarna.
  2. När arbetstiden inom lovskolan överstiger din ordinarie årsarbetstid ger varje extra arbetsdag 200 procent av dagslönen.

Om behovet av att bemanna lovskolan inte gått att förutse kan det bli aktuellt för arbetsgivaren att beordra övertid eller komma överens med lärare om att arbeta. Övertid ska inte planeras. Blir övertid ändå aktuell, kom ihåg att övertid ska ersättas enligt kollektivavtalet.

Arbetet på lovskolan får inte förkorta ferieperioden så mycket att semestern inte kan läggas ut. I det kommunala kollektivavtalet får ferieperioden därför inte vara kortare än 45 kalenderdagar. I Almega Friskoleavtalet gäller minst 35 kalenderdagar. 

Om din arbetsgivare kräver att du ska arbeta på lovskola och ni inte kommer överens, ta genast kontakt med Sveriges Lärare.

Huvudmannens skyldigheter

En huvudman är skyldig att erbjuda lovskola till elever som

  • efter årskurs 8 bedöms riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan (minst 50 h i juni och minst 25 h under kommande läsår)
  • gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program (minst 50 h i juni).

Om huvudmannen utöver detta frivilligt erbjudit lovskola under andra lov och eleven deltagit i detta, får tiden räknas av från skyldigheten att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola.

Lovskola får läggas ut på entreprenad.

Skolan ska också erbjuda extra studietid, minst 2 timmar/vecka under årskurserna 4-9.

På Skolverkets webbplats finns ytterligare information om regelverket för lovskola och extra studietid.

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken förening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening/riksförening och vem som är ombud.

Arbetstidskollen

Förskola - porträtt

Följer ditt schema avtalet?

Använd Arbetstidskollen och få syn på om alla arbetsuppgifter ryms inom arbetstiden. Prata med din chef om något inte är som det ska.

Medlemsförmån

Grundskola - övrigt

Experthjälp när du behöver det

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig till oss! 

Frågor & svar