Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Det här gäller om du ska jobba på lovskola

Du som är lärare kan behöva jobba med undervisning efter slutet av elevernas läsår. Här reder vi ut vad som gäller.

Tre sätt att lösa bemanningen i lovskolan

Huvudmannens skyldigheter

En huvudman är skyldig att erbjuda lovskola till elever som

  • efter årskurs 8 bedöms riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan (minst 50 h i juni och minst 25 h under kommande läsår)
  • gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program (minst 50 h i juni).

Om huvudmannen utöver detta frivilligt erbjudit lovskola under andra lov och eleven deltagit i detta, får tiden räknas av från skyldigheten att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola.

Lovskola får läggas ut på entreprenad.

Skolan ska också erbjuda extra studietid, minst 2 timmar/vecka under årskurserna 4-9.

På Skolverkets webbplats finns ytterligare information om regelverket för lovskola och extra studietid.

Din kontakt

Grundskola - porträtt

Sveriges Lärare nära dig

Sveriges Lärare finns över hela landet och vilken lokalförening du tillhör beror på var du jobbar. Om du loggar in med BankID på Mina Sidor kan du se din lokalförening och vem som är ombud.

Schemakollen

Högskola - övrigt

Följer ditt schema avtalet?

Använd schemakollen och få syn på om alla arbetsuppgifter ryms inom arbetstiden. Prata med din chef om något inte är som det ska.

Medlemsförmån

Grundskola - övrigt

Experthjälp när du behöver det

En av dina medlemsförmåner är att du har tillgång till experter som svarar på det mesta som rör dina rättigheter på jobbet. Välkommen att höra av dig till oss! 

Frågor & svar