Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Årets lärare i fritidshem

Nu har du chansen! Nominera en kollega eller någon du känner till Årets lärare i fritidshem. Senast den 15 oktober.

Grundskola - övrigt

Sveriges Lärare vet hur viktiga fritidshemmen är för elevernas lärande, utveckling och trygghet. Därför utser vi Årets lärare i fritidshem. Syftet är att lyfta fritidshemsverksamhet med hög kvalitet.

Priset delas ut den 7 december

Årets lärare i fritidshem får ett diplom och ett stipendium på 5 000 kronor att använda för kompetensutveckling.

Prisutdelningen kommer att hållas på Fritidshemmens rikskonferens i Stockholm den 7 december 2023.

Regler

Du kan inte nominera dig själv.

Du behöver fråga personen du vill nominera innan du skickar in din nominering.

Den du nominerar ska ha en pedagogisk högskolexamen med inriktning mot fritidshem (eller äldre motsvarighet från före 1977).

Kriterier

Kriterierna för Årets lärare i fritidshem är indelade i områdena engagemang, samarbete och utveckling.

Läraren i fritidshem visar engagemang och

 • stimulerar elevernas utveckling och lärande utifrån ett upplevelsebaserat, situationsstyrt och grupporienterat lärande,
 • utgår från elevernas intresse och behov, visar tillit till elevernas egen förmåga och lyckas väcka deras nyfikenhet, lust och motivation,
 • ger möjlighet för eleverna att utveckla förmåga att ta egna initiativ samt att utveckla och fördjupa sina egna intressen,
 • tillvaratar elevernas egeninitierade lek och aktiviteter för att stödja och synliggöra lärande,
 • ger eleverna möjlighet att lära känna sig själv och sina kamrater både som individer och som grupp, med respekt för varandras olikheter,
 • stärker elevernas demokratiska och sociala fostran, utvecklar elevernas förmåga att hantera konflikter och mellanmänskliga relationer,
 • skapar meningsfulla och djupa relationer till eleverna för att gynna deras lärande och utveckling.

Läraren i fritidshem samarbetar och

 • skapar och upprätthåller professionella relationer till arbetskamrater och vårdnadshavare samt bidrar till att skapa ett utvecklande arbetsklimat på enheten,
 • tar initiativ till ömsesidig samverkan med olika lärargrupper, elevhälsan och övriga kollegor på enheten och ser fritidshemmet som en del av hela skoldagen,
 • tar initiativ till samverkan med olika aktörer i närsamhället (till exempel föreningar, polis, socialtjänst).

Läraren i fritidshem strävar efter att utveckla och

 • delar med sig av sina kunskaper inom fritidspedagogik till andra samt inspirerar kollegor att pröva nya arbetssätt och metoder,
 • följer med i aktuell forskning inom området fritidspedagogik,
 • är öppen för att reflektera över och ompröva sin egen undervisning, och omsätta detta i praktiken,
 • strävar efter att utveckla sin arbetsplats,
 • arbetar för att synliggöra fritidshemmets roll och placera fritidshemmet i samhället.

Så arbetar juryn

Juryn är utsedd av Sveriges Lärares förbundsstyrelse. Alla nomineringar avidentifieras så att juryn bedömer utan att veta namn, kön, skola eller ort.

Sedan intervjuar juryn de kandidater som anses uppfylla kriterierna bäst, och beslutar vem som ska utses till Årets lärare i fritidshem.

Juryn 2023

Line Isaksson – representant från Sveriges Lärares förbundsstyrelse, ordförande för juryn.

Hanna Almcrantz – sammankallande i Sveriges Lärares nationella råd för fritidshem.

Pontus Larsson – representant från Sveriges Lärares nationella skolformsförening för grundskola.

Helene Elvstrand – representant för den fritidspedagogiska forskningen, biträdande professor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Johanna Erlén – årets lärare i fritidshem 2022.

Har delats ut sedan 2010

I år utser Sveriges Lärare Årets lärare i fritidshem för första gången, men priset har en lång historia.

Lärarförbundet började dela ut priset år 2010, då under namnet Årets fritidspedagog och i samarbete med Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) vid Örebro universitet.

Efter att NCFF avvecklades 2012 beslutade Lärarförbundet att fortsätta dela ut utmärkelsen, och priset fick en nystart 2013.

Från och med 2023 är det Sveriges Lärare som utser Årets lärare i fritidshem, och det nationella rådet för fritidshem har beslutat om uppdaterade kriterier för priset.

Tidigare vinnare

Årets lärare i fritidshem

År 2022: Johanna Erlén.

År 2021: Ilyas Abdullahi.

År 2020: Helen Lenving Ekstrand.

År 2019: Mattias Henriksson.

År 2018: Ida-Maria Bengtsson.

År 2017: Gustav Sundh.

År 2016: Frida Hake.

År 2015: Ann-Sofie Boström.

Årets fritidspedagog (prisets tidigare namn)

År 2014: Marina Bildtse Vennerholm och Jonas Wallman.

År 2013: Anette Reiver.

År 2012: delades ej ut.

År 2011: Monica Fagerström.

År 2010: Ann Stolsner och Jonas Sundberg.

 

 

Frågor & svar