Årets lärare i fritidshem

I höst öppnar nomineringarna till Årets lärare i fritidshem 2024. Vinnare år 2023 var Hadar Nordin.

Grundskola - övrigt

Sveriges Lärare vet hur viktiga fritidshemmen är för elevernas lärande, utveckling och trygghet. Därför utser vi Årets lärare i fritidshem. Syftet är att lyfta fritidshemsverksamhet med hög kvalitet.

Vinnare 2023 är Hadar Nordin

Hadar Nordin - Utbildning Norr

Hadar Nordin är lärare i fritidshem på Kastellskolan i Härnösand.

Juryns motivering:

”Hadar är en lärare med ett unikt engagemang – för att nå fram till varje barn såväl som att nå ut i debatten och sätta fritidshemmet i fokus. Han bygger ömsesidigt samarbete på arbetsplatsen och skapar nätverk med kollegor över hela landet. Han vill aldrig sluta utvecklas, och ser yrket som ett hantverk som han ständigt fortsätter att förfina.”

Fyra finalister utsågs

 • Nathalie Olsson, Gunnaredsskolan, Angered, Göteborgs kommun.
 • Emil Larsson. Esperedsskolan, Oskarström, Halmstads kommun.
 • Anna Danielsson, Junibackens fritidshem, Gusum, Valdemarsviks kommun.
 • Hadar Nordin, Kastellskolan, Härnösand.

Se filmen där finalisterna presenteras

Priset

Årets lärare i fritidshem får ett diplom och ett stipendium på 5 000 kronor att använda för kompetensutveckling.

Prisutdelningen 2023 ägde rum på Fritidshemmens rikskonferens i Stockholm den 7 december. Prisutdelare var Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén

Nominering

Vem som helst kan nominera en lärare i fritidshem till priset. Nomineringarna för 2024 öppnar i höst. 

Regler för nominering

 • En person kan inte nominera sig själv.
 • Den som nomineras måste tillfrågas innan nomineringen skickas in. 
 • Den som nomineras ska ha en pedagogisk högskoleexamen med inriktning mot fritidshem (eller äldre motsvarighet från före 1977).

Kriterier

Kriterierna för Årets lärare i fritidshem är indelade i områdena engagemang, samarbete och utveckling.

Läraren i fritidshem visar engagemang och

 • stimulerar elevernas utveckling och lärande utifrån ett upplevelsebaserat, situationsstyrt och grupporienterat lärande,
 • utgår från elevernas intresse och behov, visar tillit till elevernas egen förmåga och lyckas väcka deras nyfikenhet, lust och motivation,
 • ger möjlighet för eleverna att utveckla förmåga att ta egna initiativ samt att utveckla och fördjupa sina egna intressen,
 • tillvaratar elevernas egeninitierade lek och aktiviteter för att stödja och synliggöra lärande,
 • ger eleverna möjlighet att lära känna sig själv och sina kamrater både som individer och som grupp, med respekt för varandras olikheter,
 • stärker elevernas demokratiska och sociala fostran, utvecklar elevernas förmåga att hantera konflikter och mellanmänskliga relationer,
 • skapar meningsfulla och djupa relationer till eleverna för att gynna deras lärande och utveckling.

Läraren i fritidshem samarbetar och

 • skapar och upprätthåller professionella relationer till arbetskamrater och vårdnadshavare samt bidrar till att skapa ett utvecklande arbetsklimat på enheten,
 • tar initiativ till ömsesidig samverkan med olika lärargrupper, elevhälsan och övriga kollegor på enheten och ser fritidshemmet som en del av hela skoldagen,
 • tar initiativ till samverkan med olika aktörer i närsamhället (till exempel föreningar, polis, socialtjänst).

Läraren i fritidshem strävar efter att utveckla och

 • delar med sig av sina kunskaper inom fritidspedagogik till andra samt inspirerar kollegor att pröva nya arbetssätt och metoder,
 • följer med i aktuell forskning inom området fritidspedagogik,
 • är öppen för att reflektera över och ompröva sin egen undervisning, och omsätta detta i praktiken,
 • strävar efter att utveckla sin arbetsplats,
 • arbetar för att synliggöra fritidshemmets roll och placera fritidshemmet i samhället.

Så arbetar juryn

Juryn är utsedd av Sveriges Lärares förbundsstyrelse. Alla nomineringar avidentifieras så att juryn bedömer utan att veta namn, kön, skola eller ort.

Sedan intervjuar juryn de kandidater som anses uppfylla kriterierna bäst, och beslutar vem som ska utses till Årets lärare i fritidshem.

Juryn 2023

Line Isaksson – representant från Sveriges Lärares förbundsstyrelse, ordförande för juryn.

Hanna Almcrantz – sammankallande i Sveriges Lärares nationella råd för fritidshem.

Pontus Larsson – representant från Sveriges Lärares nationella skolformsförening för grundskola.

Helene Elvstrand – representant för den fritidspedagogiska forskningen, biträdande professor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Johanna Erlén – årets lärare i fritidshem 2022.

Har delats ut sedan 2010

Lärarförbundet började dela ut priset år 2010. Då under namnet Årets fritidspedagog och i samarbete med Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) vid Örebro universitet.

NCFF avvecklades 2012, och då delades inget pris ut. Sedan bestämde sig Lärarförbundet för att fortsätta dela ut priset, som fick en nystart år 2013.

Från och med 2023 är det Sveriges Lärare som utser Årets lärare i fritidshem, och det nationella rådet för fritidshem beslutade om uppdaterade kriterier för priset.

Tidigare vinnare

Årets lärare i fritidshem

År 2022: Johanna Erlén.

År 2021: Ilyas Abdullahi.

År 2020: Helen Lenving Ekstrand.

År 2019: Mattias Henriksson.

År 2018: Ida-Maria Bengtsson.

År 2017: Gustav Sundh.

År 2016: Frida Hake.

År 2015: Ann-Sofie Boström.

Årets fritidspedagog (prisets tidigare namn)

År 2014: Marina Bildtse Vennerholm och Jonas Wallman.

År 2013: Anette Reiver.

År 2012: delades ej ut.

År 2011: Monica Fagerström.

År 2010: Ann Stolsner och Jonas Sundberg.

 

 

Frågor & svar