Om Johanna Jaara Åstrand

Johanna Jaara Åstrand är ordförande för Sveriges Lärare.

Johanna Jaara Åstrand - förbundsordförande

Johanna Jaara Åstrand är lärare i svenska/SO och matematik och började arbeta i grundskolan 1996. Hon har framför allt arbetat i årskurserna 4-6.

Det fackliga engagemanget började tidigt för Johanna – år 1999 i Örnsköldsvik. Efter fem år i lokalavdelningens styrelse i Lärarförbundet valdes hon in i förbundsstyrelsen. Tio år senare, i november 2014, valdes hon till förbundsordförande för Lärarförbundet.

Om Johanna Jaara Åstrand

Född: 1974
Födelseort: Umeå
Bostadsort: Örnsköldsvik
Intressen: Träning, läsa och laga mat
E-postjohanna.j.astrand@sverigeslarare.se

Johanna är även styrelseledamot i Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR), Nordiska lärarorganisationers samråd (NLS) och Folksam Liv. Sedan 2015 representerar hon dessutom de europeiska lärarfacken som vice ordförande i den globala fackfederationen Education International.

Ordförande

Den 1 januari 2023 axlade Johanna uppdraget som ordförande för Sveriges Lärare. Den 1 augusti 2023 växlade hon över ordförandeskapet till Åsa Fahlén. I maj 2024 väljer kongressen ny ordförande för Sveriges Lärare.

Följ gärna Johanna på Facebook och Instagram.

Frågor & svar