Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Källkritik viktigt när demokratin hotas

När diktatorer och despoter tar för sig i nyhetsflödet och i sociala medier är källkritik helt avgörande. Förhastade slutsatser, intuition och instinkter kan lätt leda fel.


Johanna Jaara Åstrand - förbundsordförande
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Sveriges Lärare

I dessa dagar, när intoleransen breder ut sig och krig rasar i vårt närområde, är skolans demokratiuppdrag viktigare än någonsin. Det är också viktigare än någonsin att vi lärare ges bästa möjliga förutsättningar att arbeta med detta uppdrag.

Vi människor är egentligen dåligt rustade för att kunna förstå världen. Det är lätt att dras med av känslor i stället för förnuft, och att tolka åsikter som fakta. Det är bland annat därför som kritiskt tänkande och källkritik sedan länge är centralt i svensk skola.

Alla elever måste få en möjlighet att lära sig känna igen fakta. Bara så kan man skaffa sig en bild av världen som överensstämmer med verkligheten.

Utveckling av dessa förmågor och kompetenser kräver tid. I tidigare rapporter och undersökningar bland lärare har det tyvärr visat sig att var tredje lärare saknar förutsättningar för sitt demokratiska uppdrag. Det är mycket allvarligt eftersom demokrati inte är någonting som är för alltid givet.

Tvärtom är demokrati något vi måste kämpa för och stå upp för varje dag. Lärare märker i dag av en förändring i elevernas attityd till demokrati vilket gör arbetet med demokratiska värderingar i skolan helt avgörande.

För att vi lärare ska kunna ge eleverna de källkritiska verktyg de behöver, måste vi få förutsättningar att göra det från politiskt håll. Vi behöver ordentligt med tid till för- och efterarbete.

Vi behöver kunna välja bland relevanta verktyg och läromedel och vi behöver ges tillgång till kontinuerlig fortbildning. På så sätt kan vi rusta våra elever med digital kompetens, digital etik och ett källkritiskt förhållningssätt.

Satsningar på skolan är tveklöst den mest effektiva medicinen som står till buds mot intolerans och antidemokratiska värderingar. Ett nytt medielandskap och ett samhälle i förändring gör att skolans demokratiska uppdrag aldrig har varit så viktigt som nu.

Här är också lärarbristen en utmaning. Den riskerar inte bara elevernas ämneskunskaper, utan påverkar även det demokratiska arbetet. Medan legitimerade och behöriga lärare är utbildade för att arbeta med dessa frågor, har obehörig personal av naturliga skäl inte samma kunskaper. Därför måste läraryrket göras mer attraktivt så att fler vill utbilda sig till lärare.

Frågor & svar