Facket är vi alla tillsammans

Om några veckor samlas Sveriges Lärares första kongress. En ny förbundsstyrelse ska väljas och riktningen pekas ut för de kommande fyra åren.


Bildandet av Sveriges Lärare, och enandet av svensk lärarkår i ett samlat fackförbund, har med rätta föregåtts av höga förväntningar.

Jag är övertygad om att vi är på rätt väg och att beslutet i historiens ljus kommer visa sig bära frukt för svensk lärarkår genom bättre arbetsvillkor och högre status. Det har varit en ära för mig att som ordförande ha fått vara en del av bildandet av vårt nya förbund. 

Vårt nya förbund kommer att visa sig ha förmågan att förändra medlemmarnas yrkesvardag, bli de som sätter agendan i utbildningspolitiken, vara en framgångsrik part i avtalsförhandlingar och ge en effektiv medlemsservice. När jag inför kongressen summerar Sveriges Lärares första tid kan jag konstatera att förbundet är redo att ta nya steg mot målbilden.

Facket är inte några andra
Vi i Sveriges Lärare är 300 000 medlemmar, varav 21 000 är förtroendevalda, som har gått samman för att skapa facklig styrka och därmed göra skillnad. Vi måste lyckas med att både vara stora och medlemsnära i Sveriges Lärare. Facket är inte några andra, utan facket är alla vi tillsammans. 

Tid till för- och efterarbete i skolan, tid för planering i förskolan, uppvärderade löner, en fungerande lönestruktur, minskade barn- och elevgrupper, ett statligt huvudansvar och en stärkt profession kommer inte av sig själv. Det handlar om att vi behöver peka ut en färdriktning för att sedan gemensamt förflytta oss för att uppnå våra mål.

Uppmaningen: Var aktiv

Den inriktning på skolpolitiken som nu lanserats är därför betydelsefull. Jag syftar så klart på det faktum att regeringen nu utreder lärares administrativa uppgifter inklusive reglerad undervisningstid och planeringstid. Det har även presenterats ett nationellt professionsprogram som vi har höga förhoppningar på.

För att vi ska känna hela den fackliga kraften vill jag uppmana dig som medlem att vara aktiv i förbundet och att engagera dig i våra gemensamma mål. Vår fackliga verksamhet är helt beroende av att du som medlem tillsammans med dina kollegor ställer krav på rätt förutsättningar för att bedriva undervisning, eller vägledning för dig som är studie- och yrkesvägledare. Det ger styrka både lokalt och centralt. I det fall du behöver stöd eller hjälp så finns vi där för dig.

Känsla av enighet

När jag inleder kongressen den 15 maj så vet jag att de 201 kongressombuden som kommit dit för att företräda och representera dig kommer göra sitt yttersta för att tillsammans bidra till ett bättre och ett starkare förbund. Medlemsviljan finns även representerad i de 690 motioner som medlemmar har skickat in till kongressen.

När jag klubbar av kongressen hoppas jag att vi har en känsla av enighet och styrka som hjälper oss att ta tydliga steg mot våra mål och för att fortsätta bygga ett demokratiskt och medlems­nära förbund.

Tack för allt engagemang i våra frågor, för allt fackligt arbete och slutligen, tack för mig!   

Åsa Fahlén, förbundsordförande,
ledare i Vi Lärare #3 2024

Frågor & svar