Vårdförbundets varsel

Förhandlingarna har strandat mellan Vårdförbundet och SKR. Det innebär att Vårdförbundet går ut i konflikt.

Gymnasieskola - porträtt

Vårdförbundet har varslat om blockad mot:

  • övertids- och mertidsarbete
  • nyanställning
  • blockad mot nyanställning.

Varslet gäller från torsdag 25 april, klockan 16.00 och omfattar cirka 63 000 barnmorskor, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och specialister inom dessa yrkeskategorier. Varslet avser arbete inom alla regioner och fyra Sobonaföretag, privata sjukhus och ambulanssjukvård i Stockholm.  
 
Om du arbetar inom på en arbetsplats som berörs av varslet skall du iaktta neutralitet, vilket innebär att du skall fortsätta utföra dina normala arbetsuppgifter, varken mer eller mindre.

Blir du beordrad att utföra arbetsuppgifter som normalt sett utförs av Vårdförbundets medlemmar som omfattas av konflikten, kontakta Sveriges Lärare via Lärarlinjen 077-515 05 00.

Neutralitetsprincipen

Enligt den så kallade neutralitetsprincipen har arbetstagare som inte omfattas av en tillåten stridsåtgärd rätt att vara neutrala under denna. Man behöver inte alltså inte utföra sådant arbete som omfattas av Vårdförbundets varsel. Det gäller oberoende av om den som står utanför konflikten är medlem i Sveriges Lärare eller i en annan organisation eller är oorganiserad.

Frågor & svar