En heldag om förskola inom Svenska kyrkan

Välkommen på seminarium den 17 januari 2024, där vi möts och delar erfarenheter om hur vi skapar de bästa förutsättningarna för verksamheten.

Sveriges Lärare och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bjuder in dig som arbetar med eller ansvarar för förskola eller skola i en församling eller pastorat. 

Seminariets innehåll

  • Bakgrund och framväxt av förskolan. Förskollärarens roll i den moderna förskolan.
  • Hur har förskolan kommit att bli en så stor och viktig verksamhet inom kyrkans område?
  • Vad är det som genererar god kvalitet i den pedagogiska verksamheten? 
  • Arbetsorganisation som en del i organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Vikten av planeringstid. Vad säger lagstiftning och kollektivavtal?

Praktisk information

Onsdagen den 17 januari 2024

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

9.30 Kaffe
10.00 Start/inledning
12.00 Lunch
15.30 Slut för dagen

Mimmi von Troil, Idéburen Välfärd
Peter Ekman, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys
Representanter Sveriges Lärare och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

Länk till anmälningsformulär. 

Sveriges Lärare uppmuntrar till att du och din chef deltar på seminariet tillsammans, att detta sker på betald arbetstid och att din arbetsgivare står för eventuella resekostnader. Du behöver själv komma överens med din chef om detta. 

Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarna inom Svenska kyrkan. Läs mer om dina anställnings- och lönevillkor på vår avtalssida

Frågor & svar